dr hab. inż. Michał Korwin-Kossakowski

Kontakt
Telefon: 
+48 22 756 20 44

Wykształcenie

 • 1974, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego, magister inżynier rybactwa
 • 1984,  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, doktor nauk przyrodniczych
 • 2009, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie rybactwa

 

Przebieg zatrudnienia

 • 1974-1986, Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Instytut Biologii Stosowanej, Zakład Fizjologii Zwierząt.
 • 1986-obecnie, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Zakład Rybactwa Stawowego w Żabieńcu.

 

Główne zainteresowania badawcze

 • wczesna ontogeneza ryb słodkowodnych oraz wpływ, jaki wywierają na nią czynniki wewnętrzne i zewnętrzne
 • wykorzystanie morfometrii we wczesnym stwierdzaniu deformacji ryb
 • fotografia makro- i mikroskopowa jako narzędzie badań biologii ryb

 

Członkostwo w radach naukowych i organizacjach

 • 2011-obecnie: Rada Naukowa IRS w Olsztynie

 

Promotorstwo

 • Promotorstwo pracy magisterskiej Tomasza Brandysa pt: “Rozwój embrionalny i larwalny amura białego (Ctenopharyngodon idella Valenciennes) ze szczególnym uwzględnieniem wpływu temperatury w okresie embrionalnym”, Katedra Rybactwa ART w Olsztynie i Zakład Rybactwa Stawowego IRŚ w Żabieńcu, 1996 r.

 

Granty

 • 1994-1996: projekt badawczy KBN nr 5PO6E 025 08, pt. „Rozwój embrionalny i larwalny użytkowych gatunków ryb słodkowodnych: karpia (Cyprinus carpio L.) i amura białego (Ctenopharyngodon idella Val.)” (kierownik).

 

Nagrody i wyróżnienia

 • 2013: nagroda Dyrektora IRS za upowszechnianie osiągnięć naukowych w liczących się czasopismach w 2012 r.

 

Dorobek naukowy:

Łącznie 86 publikacji (28 oryginalnych prac twórczych, 1 książka, 13 rozdziałów w wydawnictwach książkowych i 44 artykuły popularnonaukowe), 48 doniesień konferencyjnych (18 referatów i 30 posterów), tłumaczenie 8 książek o tematyce akwarystycznej, wędkarskiej lub przyrodniczej.

 

Wybrane publikacje naukowe:

 1. Korwin-Kossakowski M., 2014 - Physical changes in specimens of five species of Cyprinidae preserved in ethanol and frozen – Journal of Fish Biology 85: 736–751.
 2. Kamiński R., Korwin-Kossakowski M. and Wolnicki J., 2012 – Effects of photothermal manipulations on the artificial reproductions of barbel, Barbus barbus (Actinopterygii: Cypriniformes: Cyprinidae): a pilot study – Acta Ichthyologica et Piscatoria 42: 329-333.
 3. Korwin-Kossakowski M., 2012 – Fish hatching strategies: a review – Reviews in Fish Biology and Fisheries  22: 225-240.
 4. Korwin-Kossakowski M., 2008 – The influence of temperature during the embryonic period on larval growth and development in carp, Cyprinus carpio L., and grass carp, Ctenopharyngodon idella (Val.): Theoretical and practical aspects – Archives of Polish Fisheries 16: 231-314.
 5. Wolnicki J., Myszkowski L., Korwin-Kossakowski M., Kamiński R., Stanny L.A., 2006 – Effects of different diets on juvenile tench, Tinca tinca (L.), reared under controlled conditions – Aquaculture International 14: 89-98.
 6. Kamler E., Myszkowski L., Kamiński R., Korwin-Kossakowski M., Wolnicki J. 2006 – Does overfeeding affect juvenile tench Tinca tinca (L.)? – Aquaculture International 14: 99-111.
 7. Ostaszewska T., Korwin-Kossakowski M., Wolnicki J. 2006 – Morphological changes of digestive structures in starved tench Tinca tinca (L.) juveniles – Aquaculture International 14: 113-126.
 8. Kamiński R., Kamler E., Korwin-Kossakowski M., Myszkowski L. Wolnicki J., 2006 – Effects of different incubation temperatures on the yolk-feeding stage of Eupallasella percnurus (Pallas) – Journal of Fish Biology 68: 1077-1090.
 9. Kamiński R., Korwin-Kossakowski M., Kusznierz J., Myszkowski L., Stanny L.A.,  Wolnicki J. 2005 – Response of a juvenile cyprinid, lake minnow Eupallasella perenurus (Pallas), to different diets – Aquaculture International 13, 479-486.
 10. Wolnicki J., Kamiński R., Korwin-Kossakowski M., Kusznierz J., Myszkowski L. 2004 – The influence of water temperature on laboratory-reared lake minnow Eupallasella perenurus (Pallas) larvae and juveniles – Archives of Polish Fisheries 12: 61-69.