prof. dr hab. Ryszard Kolman

Kontakt
Telefon: 
+48 89 524 10 43

Rozwój naukowy

mgr inż. - Kaliningradzki Instytut Techniczny, Wydział Rybactwa Przemysłowego ,  rybołówstwo, 1971;

doktor - Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, 1981, nauk rolniczych w zakresie rybactwa;

doktor hab. - Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, 1993, nauki rolnicze w zakresie rybactwa;

profesor - Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, 2000, nauki rolnicze w zakresie rybactwa;

 

Zatrudnienie

1971 – 1983    Zakład Techniki Rybackiej Instytutu Rybactwa Śródlądowego , na stanowiskach: stażysta, specjalista inż.-techn., asystent, adiunkt:

1983 – 1989    Kierownik Doświadczalnego Ośrodka Zarybieniowego „Dgał” w Pieczarkach

Zakładu Rybactwa Jeziorowego, Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie;

1989 – 2000    Kierownik Pracowni Biotechnologii Chowu Ryb Zakładu Rybactwa

Jeziorowego Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie.;

Od 2000    Kierownik Zakładu Ichtiologii Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie.

 

Zainteresowania badawcze

 • Biologia ryb jesiotrowatych;
 • Technologie intensywnego chowu ryb ze szczególnym uwzględnienim ryb jesiotrowatych;
 • Formowanie i eksploatacja stad samiczych jesiotrów do produkcji kawioru.
 • Technologie basenowych systemów z recyrkulacją wody  do intensywnego chowu ryb.
 • Restytucja jesiotra bałtyckiego

 

Realizowane granty:

 • Projekt badawczy nr 5 5416 92 03 pt.: „Próba restytucji występowania jesiotra w Polsce” - finansowany przez Komitet Badań Naukowych - kierownik i główny wykonawca -zakończony w grudniu 1993 r;
 • Projekt badawczy  nr  5 S311 014 07 pt: Badania nad możliwością chowu jesiotrów w różnych warunkach środowiskowych” - finansowany przez Komitet Badań Naukowych - kierownik i główny wykonawca; zakończony - grudniu1996 r;
 • Projekt badawczy nr 5 P06D 012 13 pt. Plemniki akrosomalne jesiotra i anakrosomalne pstrąga jako model do analizy enzymów akrosomalnych zwierząt. - finansowany przez Komitet Badań Naukowych. - główny wykonawca - zakończony w czerwcu 2000r.
 • Projekt badawczy nr 5 P06E 014 15 pt: Badanie zmian podstawowych wskaźników biotechnologicznych w trakcie intensywnego chowu wylęgu i narybku jesiotra syberyjskiego (Acipenser baeri Brandt) (Promotorski) - finansowany przez Komitet Badań Naukowych. - kierownik; zakończony w czerwcu 1999r.
 • Projekt Badawczy nr. 5 PO6E 012 18 pt. „Badania nad metodami czynnej ochrony jesiotra zachodniego (Acipenser  sturio L.) - finansowany przez Komitet Badań Naukowych - kierownik i główny wykonawca; zakończony w grudniu 2003 r.
 • Projekt Badawczy MNiI pt.: Gynogeneza i mechanizm genetycznej determinacji płci u jesiotra syberyjskiego Acipenser baerii Br. – finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji - główny wykonawca – zakończony w 2008 r.
 • Projekt SPO pt.: “Program innowacyjny w zakresie badań nad restytucją jesiotra bałtyckiego i demonstracji uzyskanych wyników”. Finansowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - kierownik projektu – zakończony w grudniu 2009 r.
 • Projekt  „Ekofunduszu” pt.” Restytucja jesiotra bałtyckiego poprzez budowę dwóch ośrodków zarybieniowych”. – kierownik projektu – zakończony w  maju 2009 r.
 • Projekt  PO Ryby 2007-2013 - Projekt pilotażowy w zakresie doskonalenia metod chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych zarybień” -kierownik projektu- zakończony w maju 2015. 

 

Wyróżnienia

 • 1981 -  Nagroda zespołowa II stopnia Ministra Rolnictwa „Za opracowanie i wdrożenie technologii wielofunkcyjnego ośrodka wylęganiczo – podchowowego”
 • 2013 - Nagroda zespołowa Ministra Rolnictwa  za wybitne krajowe osiągnięcie mające znaczenie dla wdrażania postępu na rynkach rolnych ora współudział w realizacji, wdrażaniu i upowszechnianiu wyników pracy naukowej pt. „Opracowanie i wdrożenie do praktyki rybackiej kompleksowej technologii chowu ryb jesiotrowatych oraz tworzenie stad samiczych w celu produkcji kawioru”.

 

Publikacje

Jestem autorem lub współautorem 108 oryginalnych prac naukowych, 12 podręczników i monografii, 72 rozdziałów w monografiach naukowych,  118 opracowań popularno-naukowych, 128 doniesień na konferencje naukowe, 35 założeń techniczno- technologicznych obiektów wylęgarniczo - podchowowych z systemami recyrkulacji wody, oraz trzech patentów. Wypromowałem trzech doktorów (dane na koniec 2015).

 

Wybrane publikacje naukowe:

 1. Kolman R., 1992 - Efektywność biologicznego filtru półkowego zastosowanego  do    uzdatniania wody w  systemie recyrkulacyjnym przy  wychowie  pstrąga.  Archiwum  Rybactwa  Polskiego.  V. 1.1: 1-37. (rozprawa habilitacyjna)
 2. Kolman R., Stanny A., Szczepkowski M., 1996 - Comparison of the  effects  of  rearing  sturgeon  fry using various starters. Arch. Ryb. Pol. V.4, F.1., 45-56.
 3. Kolman R., 1996 - Przeszłość i przyszłość jesiotrów w Polsce. Zoologica Poloniae 41/Supl.: 171-178.
 4. M. Szczepkowski, R. Kolman, 2002 – Development and behaviour of two reciprocal back cross hybrids of Siberian sturgeon (Acipenser baeri Brandt) and Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedti Brandt) during early ontogeneze. Czech J. Anim. Sci., 47: 289-296.
 5. J. Glogowski, R. Kolman, M. Szczepkowski, A., Horvath, B. Urbanyi, P. Sieczynski, A. Rzemieniecki, J. Domagala, W. Demianowicz, R. Kowalski, A. Ciereszko, 2002 – Fertilization rate of Siberian sturgeon (Acipenser baeri Beandt) milt cryopreserved with methanol. Aquaculture, 211:367-373.
 6. Kolman R., Z.Zarkua, 2002 – Enviromental condition of Common sturgeon (Acipenser sturio) spawning in river Rioni (Georgia). Electronic Journ. of Pol. Agricult. Univ. S. Fisheries. 5, 2:
 7. Kolman R., 2006 – Rozród ryb jesiotrowatych. P.A.U..  Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych  i Weterynaryjnych. 7: 23-30.
 8. Fopp-Bayat D., Kolman R., Woznicki P., 2007 – Induction of meiotic gynogenesis in sterlet (Acipenser ruthenus) using UV-irradiated bester sperm. Aquaculture, 264: 54-58.
 9. Boedeker D., Gessner J., Kolman R., Lappalainen A., Roszkowska K., Vilhunen J., 2009 – Biodiversity in Baltic Sea – Fish community. Baltic Sea Environment Proceedings No. 116B. HELCOM: 54-59.
 10. Kolman R., Kapusta A., Duda A., Wiszniewski G., 2011 - Review of the current status of the Atlantic sturgeon Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill 1815, in Poland: principles, previous experience, and results. J. Appl. Ichtyol. 27:186-191
 11. Ostaszewska T., Kolman R., Kamaszewski M., Wiszniewski G., Adamek D., Duda A.. 2011 – Morphological changes in degestive tract of Atlantic sturgeon Acipenser oxyrinchus during organogenesis. Int. Aquat. Res. 3: 38-44
 12. Kapusta A., Skóra M., Duda A., Morzuch J., Kolman R., 2011 – Distribution and growth of juvenile Atlantic Sturgeon released in tu the Drwęca i Wisłoka riverso (Poland). Arch. Pol. Fish. 19: 69-76
 13. Szczepkowska B., Kolman R., Szczepkowski M., 2011- Morphological characters of artifically induced hybrids of Siberian sturgeons, Acipenser baerii baerii Brandt, and greek sturgeon, Acipenser medirostris Ayres. Arch. Pol. Fish. 19: 77-86.
 14. Kapusta A., Morzuch J., Kolman R., 2011- Movement and habitat use of juvenile Atlantic sturgeon in the Wisłoka River (southern Poland). Arch. Pol. Fish. 19: 95 – 104.
 15. Szczepkowski M., Kolman R., 2011 – A simple method for collecting sturgeon eggs using a catheter. Arch. Pol. Fish. 19: 123 – 128.
 16. PanagiotopoulouH., Popović D., Stanković A., Kolman R., Raczkowski M., Szczepkowski M., 2012 - Badania genetyczne biologicznego materiału wyjściowego do prac nad restytucją jesiotra bałtyckiego (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill) w Polsce. Komunikaty Rybackie, 6(131): 15-20.
 17. Kolman R., Głogowski J., Szczepkowski M., Kowalski R., Sarosiek B., Cejko B., Dietrich G., 2013 – Przebieg procesu dojrzewania i jakości mlecza jesiotra ostronosego Acipenser oxyrinchus Mitchill, jakość nasienia oraz próba jego konserwacji. Komunikaty Rybackie, 2(133): 1-4.
 18. Szczepkowski M., Kolman R., Szczepkowska B. 2013 – Impact of feed ration on growth and the results of sterlet, Acipenser ruthenus L., artificial reproduction – Aquaculture Research  doi:10.1111/are.12370.
 19. Gushchin A., Kolman R., Gecys V., Pilinkovskij A., Lysansky I., Szczepkowski M., Stakenas S., 2013 – Realization of the Project for Acipenser oxyrhunchus oxyrhynchus restoration in the basin of Neman River. Jurnal of Ichtyology, Vol 53, No.11.: 937-943.
 20. Kamaszewski M., M. Wójcik, T. Ostaszewska, R. Kasprzak, R. Kolman, M. Prusińska, 2014 The effect of essential fatty acid (EFA) enrichment of Artemia sp. nauplii on the enzymatic activity of Atlantic sturgeon (Acipenser oxyrinchus Mitchill, 1815) larvae – preliminary study. J. Appl.Ichtyol. 30.: 1256-1258
 21. Khudyi O., R. Kolman, L. Khuda, M. Marchenko, L. Terteryan, 2014 - Charakterystyka wzrostu i skład biochemiczny ciała narybku sterleta Acipenser ruthenus L. z populacji dniestrzańskiej, chowanego w warunkach RAS. Arch. Pol. Fish. 22 (4).
 22. Kamaszewski M., T. Ostaszewska, M. Prusińska, R. Kolman, M. Chojnacki, J. Zabytyvskij, B. Jankowska, R. Kasprzak, 2014 -  Effects of Artemia sp. enrichment with essential fatty acids on functional and morphological aspects of the digestive system in Acipenser gueldenstaedtii larvae. Turk.J. Fish. Aquat. Sci. 14: 1-2.: 1-10.  DOI: 10.4194/1303-2712-v14_4_12.
 23. Fopp-Bayat D., Kuźniar P., Kolman R., Liszewski T., Kuciński M – 2015,   Genetic analysis of six sterlet (Acipenser ruthenus) populations - recommendations for the plan of restitution in the Dniester River. Iranian Juournal of Fish. Scien. 14 (3): 634-645.

 

Wybrane podręczniki, monografie:

 1. Kolman R.. 1999, 2005 - Jesiotry. Wyd. IRŚ : 140 s.
 2. Kolman R., 2006,2010 – Jesiotry chów i hodowla – Poradnik hodowcy. Wydawnictwo IRS.: 117s.
 3. Kolman R., Szczepkowski M., Duda A., Raczkowski M., 2008 – Rozród i chów materiału zarybieniowego jesiotra bałtyckiego – ostronosego Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchell. Red. Ryszard Kolman. Wyd. IRS.: 40
 4. Kolman R., Kapusta A., Szczepkowski M., Duda A., Bogacka-Kapusta E., 2008 – Jesiotr bałtycki Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill. Wyd. IRS.: 73.
 5. Kolman R., Kapusta A., Szczepkowski M., Duda A., Bogacka-Kapusta E., 2014 – Jesiotr ostronosy - bałtycki (Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill) Program restytucji bałtyckiej populacji jesiotra ostronosego w Polsce. Wyd. IRS.: 94.
 6. Vasilyeva L., Yu. Pilipenko,. V. Korniyenko, V. Shevchenko, R. Kolman, P. Lengyel. 2014 –Akvakultura osetroobraznykh. NACEE – Kherson.: 238 (in rus.)

 

Wybrane broszury wdrożeniowe:

 1. Łuczyński  M.,  Kolman  R.  i  inni,  1984,  Biotechnologia produkcji wylęgu sielawy o opóźnionym terminie wyklucia. Broszura IRŚ nr. 140.
 2. Kolman R. 1998, Chów ryb jesiotrowatych. Broszura IRS, nr. 177.
 3. Kolman R. 1999 - Zamknięte obiegi wody do produkcji wylęgu i narybku. Broszura IRS nr 180,: 21 s

 

Wdrożenia do praktyki rybackiej:

 • Technologia sterowania terminem wykluwania larw sielawy (1984) – współautor.
 • Technologie systemów recyrkulacyjnych do inkubacji, podchowu wylęgu i chowu narybku – autor.
 • Technologia tuczu jesiotra w stawach przepływowych (pstrągowych) – autor.
 • Technologia chowu wylęgu i narybku jesiotrów – współautor.
 • Przyżyciowe metody pozyskiwania ikry ryb jesiotrowatych w celu ich sztucznego rozrodu oraz produkcji kawioru - autor.

 

Oferta dla praktyki rybackiej:

 • Poradnictwo z zakresu chowu i hodowli ryb jesiotrowatych.
 • Poradnictwo z zakresu formowania i eksploatacji stad samiczych jesiotrów do produkcji kawioru.
 • Założenia techniczno-technologiczne obiektów rybackich z zamkniętym obiegiem wody.