OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-33/11 Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej do prac terenowych i laboratoryjnych w ramach projektu „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,realizowana z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Umowa nr 00004-61724-OR1400001/09/11)