OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-20/14 Dostawa przepływomierza ultradźwiękowego z oprogramowaniem do analizy danych oraz monitora komputerowego w ramach Projektu pilotażowego w zakresie doskonalenia metod chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych zarybień. Realizowany w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00005-61724-OR1400003/10/11. UWAGA!!! Zmieniono Załącznik Nr 2 do SIWZ "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część 1" w formacie PDF i DOC.