Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa pasz

DYR.Zam.Publ.-08/11

Dostawa pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa w (woj. pomorskim) - Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie