Operaty rybackie - informacje

Informujemy, że w dniu 17 kwietnia 2015 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

 1. Obwód rybacki rzeki Wda nr 6,
 2. Obwód rybacki rzeki Wda nr 8,
 3. Obwód rybacki rzeki Trzebiocha (Graniczna, Pilica) nr 4,
 4. Obwód rybacki rzeki Raba nr 2,
 5. Obwód rybacki jeziora Osuszyno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łeba nr 6,
 6. Obwód rybacki jeziora Bibrowskie na rzece Dopływ z Kościerzyny nr 1,
 7. Obwód rybacki jeziora Sosnowe na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Brda,
 8. Obwód rybacki jeziora Dębno (Damskie) na rzece Dębnica nr 2,
 9. Obwód rybacki jeziora Łopuchowo w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 27,
 10. Obwód rybacki rzeki Fiszewka,
 11. Obwód rybacki rzeki Tina (Tyna),
 12. Obwód rybacki jeziora Ślepak w zlewni rzeki Bludzia nr 2,
 13. Obwód rybacki rzeki Szelmentka nr 6,
 14. Obwód rybacki jeziora Dłużki II (Dłużeczek) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęka,
 15. Obwód rybacki jeziora Mausz Duży na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słupia,
 16. Obwód rybacki rzeki Kamienica Nawojowska nr 1 (aneks).

Wyniki głosowań:   

l.p.

Obwód Rybacki

Wynik

Uwagi

za/przeciw

1

Obwód rybacki rzeki Wda nr 6

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

2

Obwód rybacki rzeki Wda nr 8

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

3

Obwód rybacki rzeki Trzebiocha (Graniczna, Pilica) nr 4

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

4

Obwód rybacki rzeki Raba nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

5

Obwód rybacki jeziora Osuszyno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łeba nr 6

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

6

Obwód rybacki jeziora Bibrowskie na rzece Dopływ z Kościerzyny nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

7

Obwód rybacki jeziora Sosnowe na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Brda

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

8

Obwód rybacki jeziora Dębno (Damskie) na rzece Dębnica nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

9

Obwód rybacki jeziora Łopuchowo w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 27

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

10

Obwód rybacki rzeki Fiszewka

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

11

Obwód rybacki rzeki Tina (Tyna)

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

12

Obwód rybacki jeziora Ślepak w zlewni rzeki Bludzia nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

13

Obwód rybacki rzeki Szelmentka nr 6

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

14

Obwód rybacki jeziora Dłużki II (Dłużeczek) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęka

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

15

Obwód rybacki jeziora Mausz Duży na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słupia

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

16

Obwód rybacki rzeki Kamienica Nawojowska nr 1 (aneks)

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

  

W posiedzeniu wzięły udział następujące osoby:

a)      dr inż. Maciej Mickiewicz - Kierownik Zespołu,

b)      prof. dr hab. Zdzisław Zakęś – Członek Zespołu,

c)      prof. dr hab. Arkadiusz Wołos - Członek Zespołu (bez prawa głosu)

d)     dr inż. Andrzej Kapusta – autor opinii na temat operatów nr 1-4,

e)      dr inż. Maciej Szkudlarek – autor opinii na temat operatów nr 12-15,

f)       mgr inż. Konrad Stawecki - autor opinii na temat operatów nr 5-7,

g)      dr inż. Piotr Rojek – przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

h)      mgr inż. Marek Trella – Sekretarz Zespołu.

Na posiedzeniu Zespołu nieobecni byli:

a)      prof. dr hab. Wiesław Wiśniewolski - autor opinii na temat operatów (aneks) nr 16,

b)      dr inż. Andrzej Szczerbowski - autor opinii na temat operatów nr 8-11.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie