Procedura przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym w Instytucie Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie