Procedura przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie