Zespół opiniujący i lista ekspertów

Zarządzenie nr 18/2019 Dyrektora Insytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany w Zespole Opiniującym Operaty Rybackie oraz wyznaczenia ekspertów uprawnionych do opracowywania opinii na temat operatów rybackich:

Zarządzenie nr 18/2019

 

Zarządzenie nr 24/2016 Dyrektora Insytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie oraz wyznaczenia ekspertów uprawnionych do opracowywania opinii na temat operatów rybackich:

Zarządzenie nr 24/2016