mgr inż. Jacek Morzuch

Kontakt
Telefon: 
+48 89 524 10 36

Wykształcenie

2004-2008: magister inżynier, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, kierunek: rybactwo

 

Zatrudnienie

2008 – Zakład Ichtiologii, Instytut Rybactwa Śródlądowego, specjalista

 

Zainteresowania badawcze

  • ichtiofauna zbiorników należących do faunistycznego typu jezior lobeliowych (jeziora lobeliowe)
  • behawior, wędrówki oraz refugia ryb
  • ekologia zbiorników wodnych 
  • obce, nowe gatunki ryb na terenie Polski

 

Prace oryginalne

2009

  • Kapusta A., Morzuch J., Duda A., Wiszniewski G., Kolman R. 2009. Implantacja nadajników telemetrycznych u ryb. Jak to robimy u juwenalnych jesiotrów. Komun. Ryb. 2(109): 6-9.
  • Kapusta A., Kolman R., Morzuch J. 2009. Zastosowanie nowoczesnych technologii w zarybieniach restytucyjnych na przykładzie jesiotra ostronosego Acipenser oxyrinchus Mitchill. W: Aktualne problemy gospodarki zarybieniowej oraz tworzenie Lokalnych Grup Rybackich, 27.02.2009, Olsztyn, Wydawnictwo Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.
  • Kapusta A., Duda A., Kolman R; Morzuch J., Wiszniewski G. 2009 Migratory behaviour and habitat use of stocked juvenile sturgeon Acipenser oxyrinchus radio-tracked in the lowland river in Poland. In: 8th Conference on Fish Telemetry held in Europe, September 14-18 2009, Umea, Sweden, p. 71
  • Kapusta A., Duda A., Kolman R., Morzuch J. 2009. Movement and habitat use by juvenile sturgeon Acipenser oxyrinchus in the Drwęca river (Poland). 6-th International Symposium on Sturgeon 2009-Book of Abstracts Posters, s. 141-143