[www.infish.com.pl]

Katalog czasopism Biblioteki IRS w Olsztynie

(Ostatnia aktualizacja: 23-03-2018)
|A||B||C||D||E||F||G||H||I||J||K||L||Ł||M||N||O||P||R||S|T|U||W||X||Y||Z||Ź||Ż|
T
Pozycji w katalogu: 99
< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Następna >

Trudy Kosinskojj Biologicheskojj Stancii Moskovskogo Obshhestva Ispytatelejj Prirody
[ZSRR, Moskwa, Mosk. Obshh. Ispyt.]
Zasoby: T. 1 (1):1924; 2 (2):1925 - 2 (3):1925
Język: rosyjski
Sygnatura: 0305
Trudy Laboratorii Sapropelevykh Otlozhenijj
[ZSRR, Moskwa, Izd. Akademii Nauk SSSR]
Zasoby: Vyp. 6: 1956
Język: rosyjski
Sygnatura: 0455
Trudy Laboratoriii Ozerovedenija
[ZSRR, Moskva, Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR]
Zasoby: T.5:1957
Język: rosyjski
Sygnatura: 0499
Trudy Latvijskogo Otdelenija VNIRO
[ZSRR, Riga, Akademia Nauk Latvijskoj SSR]
Zasoby: Vyp.1:1953 - 2:1957
Język: rosyjski
Sygnatura: 0573
Trudy Leningradskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Ichtiologicheskogo Instituta
[ZSRR, Leningrad, Vsesojuznoe Ob'edinenie Rybnojj Promyslennosti]
Zasoby: T.2:1931
Język: rosyjski
Sygnatura: 0336
Trudy Leningradskogo Obshhestva Estestvoispytatelejj. Otdelenie Zoologii
[ZSRR, Leningrad, Izdatelstvo Leningradskogo Universiteta]
Zasoby: T. 72 (4):1954
Język: rosyjski
Sygnatura: 0424
Trudy Limnologicheskojj Stancii v Kocine
[ZSRR, Moskwa, Izd. Limnologicheskojj Stancii v Kocine]
Zasoby: T.12 : 1931
Język: rosyjski
Sygnatura: 0358
Trudy Molodykh Uchenykh
[ZSRR, Moskwa, VNIRO, 1969]
Zasoby: Vyp. 1:1969 - 6:1971
Język: rosyjski
Sygnatura: 0635
Trudy Morskogo Gidrofizicheskogo Instituta
[ZSRR, Moskwa, Izd. Akademii Nauk SSSR]
Zasoby: T.7: 1956; T.8: 1956
Język: rosyjski
Sygnatura: 0452
Trudy Morskogo Nauchnogo Instituta
[ZSRR, Moskwa, Izd. Morsk. Nauch. Inst.]
Poprzedni tytuł: Trudy Plovuchego Morskogo Nauchnogo Instituta
Zasoby: R.3 (3, 4) : 1928
Język: rosyjski
Sygnatura: 0352
< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Następna >