[www.infish.com.pl]

Katalog czasopism Biblioteki IRS w Olsztynie

(Ostatnia aktualizacja: 23-03-2018)
|A||B||C||D||E||F||G||H|I|J||K||L||Ł||M||N||O||P||R||S||T||U||W||X||Y||Z||Ź||Ż|
I
Pozycji w katalogu: 39
< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | Następna >

Izvestija na Carskit'' Prirodonauchni Instituti v' Sofija
Mitteilungen aus den Koenigl. Naturwissenschaftlichen Instituten in Sofia
[Bulgaria, Sofia, Pechatnica P. Glushkov'']
Zasoby: Kn. 7:1934 - 11:1938
Język: rosyjski; niemiecki
Sygnatura: 0303
Izvestija na Nauchnoizsledovatelski Institut za Ribno Stopanstvo i Okeanografija Stancija po Slodkovodno Pibarstvo. Plovdiv
[Bulgaria, Varna, Drzhavno Izdatelstvo]
Zasoby: T.7:1966 - 8:1967
Język: bulgarski
Sygnatura: 0585a
Izvestija na Opitnata Stancija po Sladkovodno Ribarstvo Plovdiv
[Polska, Sofija, Plovdiv, Bulgarskata Akademija Nauk, Christo Danov (od 1974), Zemizdat (od 1975)]
Zasoby: T.1:1962 - 2:1963; 6:1969 - 12:1977; 14:1980 - 16:1982; 19:1995
Język: bulgarski
Sygnatura: 0585
Izvestija na Prirodonauchnija Muzejj Plovdiv
[Bulgaria, Plovdiv, Christo Danov]
Zasoby: T.2:1973
Język: bulgarski
Sygnatura: 0585b
Izvestija Otdela Prikladnojj Ichtiologii i Nauchno-Promyslovych Issledovanijj
[ZSRR, Leningrad, Gosudarstvennyjj Institut Opytnojj Agronomii]
Zasoby: T.8:1928 - 10(v.2):1929
Język: rosyjski
Sygnatura: 0334
Izvestija Tikhookeanskogo N.-I. Instituta Rybnogo Khozjajstva i Okeanologiii
[ZSRR, Władywostok, Min. Rybnoj Promyshlenosti Sojuza SSR]
Zasoby: T.39:1954 - 43:1955
Język: rosyjski
Sygnatura: 0470
Izvestija Vsesojuznogo Instituta Ozernogo i Rechnogo Pybnogo Chozjajstva
[ZSRR, Leningrad, Vsesojuznyj Institut Ozernogo i Rechnogo Pybnogo Chozjajstva]
Zasoby: T.14:1932
Język: rosyjski
Sygnatura: 0334
Izvestija Vsesojuznogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Ozernogo i Rechnogo Pybnogo Chozjajstva
[ZSRR, Leningrad, Lensnabtechizdat]
Zasoby: T.15:1932 - 16:1933
Język: rosyjski
Sygnatura: 0334
Uwagi: kontynuacja tytułu pod sygn. 0412
Izvestija Vsesojuznogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Ozernogo i Rechnogo Rybnogo Khozjajstva
[ZSRR, Moskwa/Leningrad, Izd. Pishhepromizdat]
Zasoby: T.21:1939 - T.38: 1959
Język: rosyjski
Sygnatura: 0412
< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | Następna >