Dr hab. Mirosław Szczepkowski na otwarciu kompleksu dydaktycznego dla studentów na Uniwersytecie w Kownie

W dniu 12 października 2015 dr hab. Mirosław Szczepkowski wziął udział jako przedstawiciel Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w otwarciu na Uniwersytecie Aleksandra Stulginiskiego (ASU) w Kownie sal dydaktycznych dla studentów nowo otwartego kierunku rybackiego. Sale są wyposażone w szereg systemów recyrkulacyjnych do rozrodu, inkubacji i chowu ryb. Inwestycja została zrealizowana przez konsorcjum firm z Litwy i Polski. W czasie otwarcia dr hab. Mirosław Szczepkowski otrzymał wyróżnienie Rektora Uniwersytetu za aktywną i wszechstronną pomoc w realizacji projektu. Wyróżnienie wręczył Minister Rolnictwa Republiki Litewskiej.