Informacja

Od dnia 1 czerwca 2015 roku obowiązki Dyrektora Instytutu pełni prof. dr hab. Andrzej Hutorowicz.