Komisja Konkursowa - komunikat

Komisja Konkursowa

powołana w celu przeprowadzenia postępowania

konkursowego na funkcję dyrektora Instytutu

Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

w Olsztynie

Warszawa, 2010-04-22

 

Komunikat

Komisja Konkursowa informuje, że w II etapie konkursu na funkcję dyrektora w Instytucie Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie dokonała oceny kandydata, uwzględniając m.in. przedstawioną koncepcję kierowania jednostką oraz rozmowę kwalifikacyjną.

W wyniku postępowania konkursowego wyłoniono kandydata na funkcję Dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, Pana prof. dr hab. Bogusława Zdanowskiego.

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Maria Sondij - Korulczyk