Konferencja „Rozwój obszarów wiejskich w aspekcie rybactwa śródlądowego i promocji ryb jako żywności funkcjonalnej w regionie Warmii i Mazur”

W dniu 30 czerwca w Hotelu Anders w Starych Jabłonkach odbyła się Konferencja „Rozwój obszarów wiejskich w aspekcie rybactwa śródlądowego i promocji ryb jako żywności funkcjonalnej w regionie Warmii i Mazur” zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski pod patronatem i z udziałem Marszałka Gustawa Marka Brzezina. Nasz Instytut reprezentowali jako prelegenci: prof. dr hab. Arkadiusz Wołos, dr inż. Maciej Mickiewicz, mgr inż. Tomasz Czerwiński i mgr inż. Piotr Traczuk, którzy wygłosili następujące referaty: „Wpływ dywersyfikacji dochodów rybackich na rozwój obszarów wiejskich”, „Realizacja założeń operatów rybackich gwarantem zachowania bioróżnorodności”, „Rybactwo a wędkarstwo – mity i rzeczywistość” i „Wpływ populacji kormorana czarnego na stan ichtiofauny”.

 

Galeria: