Konferencja Wylęgarnia 2010 - uaktualnienie

Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych

Zmiana kosztu uczestnictwa: (700 zł) 350 zł brutto (w tym 22% VAT)

Temat przewodni - „Ryby rzadkie i chronione

Mrągowo 02-03 września 2010

 

Zakład Akwakultury oraz Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych IRS w Olsztynie mają przyjemność poinformować, iż ze strony ARiMR w Olsztynie otrzymaliśmy akceptację projektu złożonego w styczniu 2010 roku pt.:

Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych”.

W związku z tym, miło nam poinformować, iż możemy znacznie obniżyć koszty uczestnictwa w naszej Konferencji do poziomu uwzględniającego dofinansowanie ze strony Unii Europejskiej ze środków przeznaczonych na Program Operacyjny „Ryby 2007-2013” w ramach środka 3.1. Działania wspólne.

Gwarantujemy solidną porcję najbardziej aktualnych informacji na temat rozrodu i podchowu tzw. gatunków rzadkich i chronionych. Gwarantujemy także przyjazną atmosferę w malowniczo położonym Mrągowie!

ZAPRASZAMY !!!

Miejsce: Hotel Mazuria ul. Jaszczurcza Góra 28 11-700 Mrągowo

Zakwaterowanie: 1 września (środa), od godziny 1500

Początek konferencji: 2 września (czwartek), godzina 900

Zakończenie konferencji: 3 września (piątek), godzina 1530

Koszt uczestnictwa: 350 zł brutto (w tym 22% VAT).

Wpłaty należy dokonać na konto:

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych, Pieczarki 50, 11-610 Pozezdrze:

BGŻ Oddział w Giżycku       19 2030 0045 1110 0000 0164 2070

z dopiskiem „Wylęgarnia 2010” do dnia 10 lipca 2010 roku. Po tym terminie wpisowe będzie wyższe o 50 zł.

Komitet Organizacyjny:

dr Dariusz Ulikowski;

Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych, Pieczarki 50, 11-610 Pozezdrze,

tel./fax 87-4283666,

kom. 0503068601,

ulikowski@infish.com.pl.

prof. dr hab. Zdzisław Zakęś,

Zakład Akwakultury,

ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn,

tel. 89-5240171,

zakes@infish.com.pl