NOWI CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ IRS POWOŁANI PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Uprzejmie informujemy, że Pan Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał w skład Rady Naukowej IRS na okres kadencji 2015-2019 następujące osoby:

  1. prof. dr hab. Krzysztof Formicki – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  2. mgr Marcin Frankowski – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  3. prof. dr hab. Jan Glogowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, prof. emerytowany
  4. prof. dr hab. Krzysztof Goryczko – Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, prof. emerytowany
  5. dr hab. Piotr Hliwa prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  6. dr Emil Kuzebski – Morski Instytut Rybacki – PIB w Gdyni
  7. dr hab. Konrad Ocalewicz prof. UG – Uniwersytet Gdański
  8. prof. dr hab. Mariusz Piskuła – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie