Polsko-Białoruskie Forum Rybactwa Śródlądowego pt. Możliwości współpracy - Mińsk 19 - 21.01.2016

Z inicjatywy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Białorusi w styczniu 2016 r., w Mińsku zorganizowano spotkanie poświęcone możliwościom współpracy Polski i Białorusi w zakresie rybactwa śródlądowego i akwakultury.

Polskiej delegacji przewodniczył Janusz Wrona - Dyrektor Departamentu Rybołówstwa  Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a uczestniczyli w niej Adam Sudyk - naczelnik Wydziału Rybactwa wyżej wymienionego departamentu oraz Ryszard Kolman i Andrzej Lirski z Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. W części oficjalnej forum wziął udział pełniący obowiązki ambasadora RP w Republice Białorusi Michał Chabros.

Stronę białoruską reprezentowali m.in. Viktor Mielnik - wicedyrektor Państwowego Zjednoczenia ds. Melioracji, Gospodarki Wodnej i Rybackiej, Vladimir Ageets - Dyrektor Instytutu Gospodarki Rybackiej A.N. Białorusi i jego zastępca ds. naukowych Vladimir Kostousov

W kolejnych prezentacjach pokazano aktualny stan sektora rybackiego w obu krajach oraz perspektywy jego rozwoju w najbliższej przyszłości.

W forum rybackim wzięło udział ponad sześćdziesięciu uczestników: użytkowników stawów, dzierżawców jezior, przedstawicieli administracji rządowej i lokalnej oraz jednostek naukowych.

W dyskusji szczególne zainteresowanie słuchaczy koncentrowało się na intensywnych metodach chowu ryb w systemach recyrkulacyjnych, możliwościach wprowadzania nowych gatunków ryb oraz strategiom rozwoju przetwórstwa w akwakulturze. Wielu uczestników spotkania wyrażało chęć nawiązania bliższej współpracy i bezpośredniego zapoznania się z polskimi gospodarstwami rybackimi.

Krótkie podsumowanie rezultatów forum odbyło się w Ambasadzie RP w Mińsku. Stwierdzono, że spotkania i przeprowadzone rozmowy były owocne co pozwala sądzić, że współpraca w dziedzinie akwakultury pomiędzy Polską i Białorusią ma perspektywy rozwoju zarówno na poziomie produkcji rybackiej, jak i nauki.

Autor wpisu: Henryk Chmielewski

Galeria: