Prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki doceniony w pracy autorstwa Willema B. Van Muiswinkel’a & Andrzeja Pilarczyka

Badania dotyczące czynników immunomodulacyjnych u ryb, prowadzone przez prof. dr hab. Andrzeja K. Siwickiego, doceniono w pracy przeglądowej pt. : „Polish Scientists in Fish Immunolology: A Short History” autorstwa Willema B. Van Muiswinkel’a & Andrzeja Pilarczyka w Biology 2015, 4, 735-755.

GRATULUJEMY