WYBORY DO RADY NAUKOWEJ IRS

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 sierpnia 2015 r. (piątek) w godz. 1000-1200 odbędą się wybory do Rady Naukowej IRS na kadencję 2015-2019. Prawo wyborcze przysługuje wszystkim pracownikom Instytutu.

Lista kandydatów w wyborach
do Rady Naukowej IRS na kadencję 2015-2019

Pracownicy Instytutu zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku adiunkta, asystenta, lub pracownika badawczo-technicznego:

dr inż. Rafał Bernaś

dr inż. Sylwia Jarmołowicz

dr inż. Rafał Kamiński

dr inż. Andrzej Kapusta

dr inż. Krzysztof Kazuń

dr inż. Agata Kowalska

dr inż. Maciej Mickiewicz

dr Paweł Prus

dr inż. Stanisław Robak

dr inż. Dariusz Ulikowski