XV Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych

„Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich”

 

Kanu Club, Nowy Zyzdrój, 9 – 11 czerwca 2010

 

            Zakład Bioekonomiki Rybactwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, jak co roku, organizuje Krajową Konferencję Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych. Pierwsza z nich, jeszcze pod nazwą Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, odbyła się w ośrodkach Perkoz i Uroczysko Waszeta nad jeziorem Pluszne w 1996 roku. W tym roku będzie to już piętnasta Konferencja, a jej hasło przewodnie brzmi: „Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich”. Odbędzie się ona w dniach 9-11 czerwca 2010 roku w Kompleksie Konferencyjno-Wypoczynkowym Kanu Club, położonym nad malowniczym jeziorem Zyzdrój Wielki, na Mazurach (www.kanuclub.pl).

            Tradycyjnie na naszym spotkaniu przedstawione zostaną wyniki analiz dotyczących aktualnej wielkości produkcji ryb jeziorowych, stanu jeziorowej gospodarki zarybieniowej, oraz kondycji ekonomicznej rybactwa jeziorowo-stawowego. Zagadnienia te zostaną przedstawione przez doc. dr hab. Arkadiusza Wołosa i mgr inż. Macieja Mickiewicza z Zakładu Bioekonomiki Rybactwa IRS w Olsztynie. Jak co roku, wśród wykładów konferencyjnych znajdzie się tematyka związana z gospodarką rybacką na rzekach i zbiornikach zaporowych. Kwestie te w swoich wystąpieniach poruszą pracownicy zespołu Zakładu Rybactwa Rzecznego IRS w Żabieńcu - doc. dr hab. Wiesław Wiśniewolski i mgr inż. Paweł Prus, oraz mgr inż. Tomasz Czerwiński z Zakładu Bioekonomiki Rybactwa IRS w Olsztynie. Planowane są też wystąpienia poruszające zagadnienia związane z badaniami rynku ryb (dr hab. Jadwiga Seremak-Bulge, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej), racjonalnym gospodarowaniem populacjami zagrożonych gatunków ryb (węgorz – dr inż. Stanisław Robak, IRS Olsztyn, sieja – dr inż. Mirosław Szczepkowski, IRS Dgał), oraz pro-ekologicznej gospodarki cennymi gatunkami ryb (szczupak – dr inż. Maciej Szkudlarek, IRS Olsztyn). Ponadto, aktualną problematykę związaną z prawem obowiązującym w zakresie rybactwa śródlądowego przedstawi Profesor Wojciech Radecki z Zakładu Prawa Ochrony Środowiska, Instytutu Nauk Prawnych PAN we Wrocławiu. Jak co roku, na naszą Konferencję zapraszamy nie tylko przedstawicieli nauki rybackiej, ale również praktyków i reprezentantów instytucji nadzorujących racjonalną gospodarkę rybacką. Tym razem na forum naszej Konferencji wystąpią reprezentanci Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Oddziału Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych Związku Producentów Ryb. Zaplanowaliśmy również wystąpienie przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, instytucji odpowiedzialnej za dofinansowywanie rybactwa śródlądowego ze środków przeznaczonych na ten cel przez Unię Europejską. Bardzo ciekawy referat, oparty tak jak wszystkie inne na najbardziej aktualnych danych, przedstawi Profesor Tadeusz Krzywosz z Zakładu Rybactwa Jeziorowego IRS w Giżycku. Dotyczyć on będzie ogromnej presji drapieżniczej kormorana na stan ichtiofauny w wodach polskich.  

Przewidujemy jak co roku gorące dyskusje, w których głos zabiorą nie tylko prelegenci oraz obecni na naszej Konferencji przedstawiciele praktyki rybackiej i Polskiego Związku Wędkarskiego, ale także przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej i Urzędów Marszałkowskich.

Tematyka poruszana podczas wystąpień konferencyjnych  znajdzie się w publikacji – monografii, którą otrzyma jako materiały konferencyjne każdy z uczestników Konferencji.

Jak już informowaliśmy, Zakład Bioekonomiki Rybactwa IRS w Olsztynie złożył do akceptacji w grudniu 2009 roku do ARiMR w Olsztynie projekt zatytułowany „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego”.  Niestety, do chwili obecnej nie uzyskaliśmy akceptacji tego projektu, stąd zmuszeni jesteśmy koszty uczestnictwa w naszej Konferencji ustalić na poziomie nie uwzględniającym możliwości dofinansowania ze strony Unii Europejskiej ze środków przeznaczonych na Program Operacyjny „Ryby 2007-2013”. W wypadku akceptacji przez ARiMR naszego projektu, zasadnicza część kosztów uczestniczenia w Konferencji zostanie pokryta z tych środków, a część wniesionej przez uczestników opłaty konferencyjnej zostanie im zwrócona poprzez korektę faktury, jaką wystawi IRS w Olsztynie. Niestety, w wypadku odrzucenia naszego projektu, koszt uczestnictwa spadnie na uczestników Konferencji.

Bez względu na rozstrzygnięcia dotyczące wyżej wymienionego projektu, gwarantujemy solidną porcję najbardziej aktualnych informacji na temat szeroko rozumianej gospodarki rybacko - wędkarskiej w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych, a także przyjazną atmosferę naszego spotkania! 

Zapraszamy serdecznie!

 

Początek Konferencji: 9 czerwca (środa), godzina 1100

Zakończenie: 11 czerwca (piątek), godzina 1200

q       Koszt uczestnictwa (w tym prelekcje, atrakcyjnie wydane materiały konferencyjne w formie publikacji-monografii, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, ewentualnie 3-osobowych, śniadania i obiady, kolacja-grill z folklorem Mazur oraz uroczysta kolacja z oprawą muzyczną) wynosi: 705 zł + 155 zł VAT = 860 zł.

q       Koszt dla osób rezerwujących dodatkowy nocleg ze śniadaniem w dniu 8 czerwca (wtorek) wynosi: 815 zł + 180 zł VAT = 995 zł.

q       Opłaty dokonywane na miejscu są wyższe o 100 zł.

 

Wpłaty prosimy wnosić w terminie do 2 czerwca 2010 r. Po przekroczeniu tego terminu również obowiązuje opłata wyższa o 100 zł.

 

Zgłoszenia (karty uczestnictwa) prosimy przesyłać na adres:

 

Zakład Bioekonomiki Rybactwa

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 10

10-719 OLSZTYN

(tel. 089 524 01 71, fax 089 524 05 05)

lub mailem hanah@infish.com.pl

 

Konto: Instytut Rybactwa Śródlądowego

BGŻ S.A. O/Reg. Olsztyn

14 2030 0045 1110 0000 0046 9430 

(z dopiskiem „Konferencja-Kanu Club”)

 

W sprawach organizacyjnych Konferencji prosimy kontaktować się z pracownikami Zakładu Bioekonomiki Rybactwa IRS:

Hanna Mioduszewska, tel. 089 524 10 45, e-mail: hanah@infish.com.pl

Maciej Mickiewicz, tel. 089 524 10 65, e-mail: mmickiewicz@infish.com.pl 

 

Wszelkie aktualne informacje na temat Konferencji, w tym jej szczegółowy program podawać będziemy na bieżąco na stronie www.infish.com.pl 

 

Zapraszamy!

 

Za Komitet Organizacyjny:

mgr inż. Maciej Mickiewicz

 Karta zgłoszenia