XV Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych - Program

XV Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek
i Zbiorników Zaporowych

 „Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich”

 Kanu Club, Nowy Zyzdrój, 9 – 11 czerwca 2010

PROGRAM

8 czerwca 2010 (wtorek)

przyjazd i zakwaterowanie części uczestników Konferencji

(w godzinach popołudniowych i wieczornych)

 

9 czerwca 2010 (środa)

800-900                           śniadanie dla uczestników Konferencji przybyłych dnia poprzedniego

 

do godz. 1100                 przyjazd i zakwaterowanie pozostałych uczestników Konferencji

 

1100-1230                       Wystąpienia prelegentów i dyskusja na sali wykładowej:

1100-1115               Otwarcie Konferencji – doc. dr hab. Arkadiusz Wołos, Kierownik Zakładu Bioekonomiki Rybactwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

1115-1200               „Analiza odłowów gospodarczych ryb jeziorowych uzyskanych w 2009 roku przez rybackich użytkowników jezior”

                            „Analiza sytuacji ekonomicznej i finansów podmiotów uprawnionych do rybackiego użytkowania jezior w 2009 roku”

                            Arkadiusz Wołos, Instytut Rybactwa Śródlądowego

1200-1230               „Stan gospodarki zarybieniowej prowadzonej w 2009 roku przez rybackich użytkowników jezior”

                            Maciej Mickiewicz, Instytut Rybactwa Śródlądowego

 

1230-1300                       przerwa

 

1300-1400                       Wystąpienia wykładowców i dyskusja na sali wykładowej:

1300-1330               Wystąpienie Pana Janusza Wrony, przedstawiciela Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1330-1400               Wystąpienie Pana Dariusza Zdybla, przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie 

 

1400-1500                       obiad

 

1500-1700            Wystąpienia wykładowców i dyskusja na sali wykładowej:

1500-1530               „Rynek i spożycie ryb w latach 2009-2010„

                            Krzysztof Hryszko, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

1530-1600                    „Wstępne efekty funkcjonowania projektu innowacyjnego w zakresie stymulowania wzrostu produkcji materiału zarybieniowego cennych gatunków ryb, ze szczególnym uwzględnieniem szczupaka”

                            Maciej Szkudlarek, Instytut Rybactwa Śródlądowego

1600-1630               „Monitoring hydroakustyczno-połowowy jeziora Pluszne w 2009 roku”

                            Lech Doroszczyk, Instytut Rybactwa Śródlądowego

1630-1700               „Działalność Oddziału Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych Związku Producentów Ryb”

                            Andrzej Abramczyk, Oddział Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych Związku Producentów Ryb; Gospodarstwo Jeziorowe w Ełku

 

od godz. 1900                uroczysta kolacja z oprawą muzyczną

 

10 czerwca 2010 (czwartek)

800-1000                         śniadanie.

 

1000-1230                        Wystąpienia prelegentów i dyskusja na sali wykładowej:

1000-1030               „Prawa i obowiązki użytkownika obwodu rybackiego”

                            Małgorzata Kasperek-Kawałek, Agnieszka Zielińska, Regionalny  Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

1030-1130               „Kompetencje organów kontrolnych i nadzorczych wobec uprawnionych do rybactwa w obwodach rybackich”

                           Wojciech Radecki, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

1130-1200               „Wpływ kormorana czarnego na jeziora w rejonie Mazur”

                           Tadeusz Krzywosz, Instytut Rybactwa Śródlądowego

1200-1230                    „Plan Gospodarowania Zasobami Węgorza w Polsce – realia i zagrożenia”

                            Stanisław Robak, Instytut Rybactwa Śródlądowego

 

1230-1300                       przerwa

 

1300-1400                       Wystąpienia prelegentów i dyskusja na sali wykładowej:

1300-1330               „Prace prowadzone dla zachowania siei w jeziorach Pojezierza Mazurskiego i Suwalskiego”

                           Mirosław Szczepkowski, Instytut Rybactwa Śródlądowego

1330-1400               „Wędkarskie odłowy gatunków drapieżnych w jeziorach użytkowanych przez toruński Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego”

                            Hanna Draszkiewicz-Mioduszewska, Instytut Rybactwa Śródlądowego

 

1400-1500                       obiad

 

 

1500-1630                       Wystąpienia prelegentów i dyskusja na sali wykładowej:

1500-1530              „Stan gospodarki rybackiej prowadzonej w 2009 roku w zbiornikach zaporowych Polski”

                           Tomasz Czerwiński, Instytut Rybactwa Śródlądowego

1530-1600               „Aspekty budowy Małych Elektrowni Wodnych w odniesieniu do ichtiofauny, gospodarki rybackiej oraz ochrony przyrody”

                            Wiesław Wiśniewolski, Instytut Rybactwa Śródlądowego

1600-1630               „Ocena wyżerania larw Chironomidae przez ryby bentosożerne w dwóch nizinnych zbiornikach zaporowych”

                            Paweł Prus, Instytut Rybactwa Śródlądowego

 

od godz. 1900                kolacja – grill z folklorem Mazur

 

11 czerwca 2010 (piątek)

 

800-1000                         śniadanie

 

1000-1200                        wykwaterowanie i wyjazd uczestników Konferencji

 

Pobierz program