Zawiadomienie o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

Na podstawie §11 ust.4 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215, poz. 1412), Rada Naukowa IRS informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Komisja Konkursowa w dniu 20 lipca 2016 roku podjęła uchwałę o przedstawieniu Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pana prof. dr hab. Arkadiusza Wołosa jako kandydata na stanowisko Dyrektora Instytutu.

 

Prof. dr hab. Ryszard Kolman
Przewodniczący Rady Naukowej IRS