RRW-22

1. Podstawa formalna zbierania kwestionariuszy:

Program badań statystycznych statystyki publicznej na 2017 rok Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz.U. 2016 poz. 1426).

2. Forma przekazywania danych:

w formie papierowej,  metoda pełna,  obowiązkowa.

3. Termin składania kwestionariusza RRW-22:

15 marca 2018 r. z danymi za 2017 rok.

4. Miejsce przekazania danych:

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn