Rada Naukowa IRS - kadencja 2015-2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 października br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej IRS kadencji 2015-2019. Rada ze swojego grona wybrała przewodniczącego, którym został prof. dr hab. Jan Glogowski oraz zastępców przewodniczącego w osobach: prof. dr hab. Mariusz Piskuła, prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki i prof. dr hab. Zdzisław Zakęś.

Rada powołała na okres swojej kadencji komisje stałe. Pracom komisji ds. przewodów doktorskich będzie przewodniczył prof. dr hab. Jacek Wolnicki, komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie – prof. dr hab. Ryszard Kolman, komisji oceniającej kwalifikacje pracowników na stanowiska naukowe i badawczo-techniczne – prof. dr hab. Wiesław Wiśniewolski, komisji do spraw okresowej oceny dorobku naukowego pracowników naukowych i badawczo-technicznych – prof. dr hab. Zdzisław Zakęś i komisji skrutacyjnej – dr inż. Sylwia Jarmołowicz.