• Najbliższe konferencje ogranizowane przez Instytut:

    XXIII Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych, 2018

    Wylęgarnia 2018

     

  • Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów, pt. „Srebro czystych jezior” i „Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność”. Obie produkcje są częścią projektu „Wylęgarnia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego.

  • Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Wydawnictwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pt. „Chów i hodowla sandacza”. Polecamy również najnowszy numer dwumiesięcznika „Komunikaty Rybackie”.

WARSZTATY NAUKOWE POŚWIĘCONE RESTYTUCJI RYB JESIOTROWATYCH W EUROPIE, 7-11.09.2015 – GALATI, RUMUNIA

Prof. dr hab. Ryszard Kolman został zaproszony przez Rektora Uniwersytetu „Dunăreade Jos” w Galati do udziału w warsztatach poświęconych ochronie czynnej ryb jesiotrowatych zagrożonych wyginięciem. Na jednej z sesji warsztatów przedstawił on polskie osiągnięcia w tej dziedzinie w formie prezentacji pt.restitution of the Baltic population of the Atlantic sturgeon, Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill.

UDZIAŁ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO W PRACACH VI ZJAZDU SIECI CENTRÓW AKWAKULTURY EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ (NACEE)

W dniach 19-21 maja 2015 r w Gorkach (Wschodnia Białoruś) odbył się VI Zjazd NACEE oraz konferencja naukowo-praktyczna poświęcona innowacyjnym metodom w akwakulturze. Instytut reprezentowali  prof. dr hab. Ryszard Kolman i dr Andrzej Lirski. Z uwagi na kończącą się 5-letnią kadencję władz zarządu NACEE przeprowadzone zostały wybory i na stanowisko prezydenta został wybrany ponownie Laslo Varadi, a przewodniczącym Programowego Komitetu Technicznego został ponownie Ryszard Kolman.

EUROPEJSKA NOC NAUKOWCÓW FUSION NIGHT 2015 W OLSZTYNIE - WKŁAD INSTYTUTU RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO

Tegoroczna Europejska Noc Naukowców FUSION NIGHT 2015, zorganizowana 25 września, była wyjątkowa, bo 10-ta - jubileuszowa. Do tego ogromnego europejskiego wydarzenia przystąpili naukowcy z Olsztyna, w tym pracownicy Instytutu Rybactwa Śródlądowego. Jedną z atrakcji, którą zaprezentowaliśmy mieszkańcom Olsztyna i regionu był „TOUCH TANK”- basen, w którym z bliska można było podziwiać sterlety. Możliwość pogłaskania ryby, kojarzonej najczęściej z rekinem wywoływała duży entuzjazm, szczególnie wśród młodszej części odwiedzających. Większość, po raz pierwszy zetknęła się z tym gatunkiem ryby.

Prof. dr hab. Zdzisław Zakęś i dr hab. Mirosław Szczepkowski na I Węgiersko-Polskim Spotkaniu Producentów Ryb.

W dniach 22-24 września 2015 roku prof. dr hab. Zdzisław Zakęś i dr hab. Mirosław Szczepkowski, prof. IRS uczestniczyli w I Węgiersko-Polskim Spotkaniu Producentów Ryb, które odbyło się w Akasztó na Węgrzech. Podczas spotkania nazwanego umownie „Węgiersko-Polskim Dniem Rybaka” przedstawili referat „Nowe kierunki, innowacje i trendy rozwoju akwakultury w Polsce”.

INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO PARTNEREM PODCZAS EUROPEJSKIEJ NOCY NAUKOWCÓW „FUSION NIGHT” W OLSZTYNIE

W dniu 25 września podczas Europejskiej Nocy Naukowców „FUSION NIGHT”, organizowanej przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN i Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego, pracownicy Instytutu Rybactwa Śródlądowego (partner) przedstawią jak odkrywcza i fascynująca może być praca naukowo-badawcza (www.nocnaukowcow.pan.olsztyn.pl). Wśród wielu atrakcyjnych wydarzeń „FUSION NIGHT”, zespół w składzie:

Prof. dr hab. Zdzisław Zakęś i dr hab. Mirosław Szczepkowski na międzynarodowej konferencji na Litwie

W dniach 17-18 września 2015 roku prof. dr hab. Zdzisław Zakęś i dr hab. Mirosław Szczepkowski, prof. IRS uczestniczyli w międzynarodowej konferencji  „Restocking of fish resources and control of exploitation”, która odbyła się w Kownie na Litwie. Organizatorem tego spotkania była Służba Rybactwa działająca w ramach Ministerstwa Rolnictwa Republiki Litewskiej (Fisheries Service under The Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania). Prof. Z.

Prof. dr hab. Arkadiusz Wołos na III Kongresie Nauk Rolniczych

W dniu 10 września 2015 r. prof. dr hab. Arkadiusz Wołos uczestniczył w III Kongresie Nauk Rolniczych “Nauka – praktyce”, na którym w Sesji panelowej V “Gospodarka rybacka i akwakultura” przedstawił wspólnie z dr inż. Andrzejem Lirskim prezentację pt. “Uwarunkowania ekonomiczne i środowiskowe rozwoju śródlądowej gospodarki rybackiej i akwakultury w Polsce”.

mgr inż. Marek Trella na EIFAAC International Symposium w Norwegii

W dniach 14-17 czerwca 2015 r. w Lillehammer (Norwegia) mgr inż. Marek Trella z Zakładu Bioekonomiki Rybactwa uczestniczył w EIFAAC International Symposium “Recreational fishing in an era of change”, w trakcie którego wygłosił referat pt. “Does medium-intensive commercial fishing affect effectiveness of angler catches in Polish Inland waters”, przygotowany wspólnie z profesorem Arkadiuszem Wołosem.

dr hab. inż. Piotr Parasiewicz z honorowym odznaczeniem "Zasłużony dla Rolnictwa"

Z radością i dumą informujemy, że dr hab. inż. Piotr Parasiewicz otrzymał honorowe odznaczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi "Zasłużony dla Rolnictwa".

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 10 września br. w Warszawie podczas III Kongresu Nauk Rolniczych "Nauka - Praktyce".

Serdecznie gratulujemy!

dr. hab. inż. Piotr Parasiewicz - Zasłużony dla Rolnictwa

Operaty rybackie - termin posiedzenia – 30-10-2015

Informujemy, że kolejne posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie odbędzie się w dniu 30 października 2015 roku o godzinie 1000, w Sali Konferencyjnej (I piętro), w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (ul. Oczapowskiego 10, Olsztyn-Kortowo). Informacje na temat opiniowanych na tym posiedzeniu operatów rybackich podamy w późniejszym terminie.