• Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów, pt. „Srebro czystych jezior” i „Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność”. Obie produkcje są częścią projektu „Wylęgarnia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego.

  • Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Wydawnictwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pt. „Chów i hodowla sandacza”. Polecamy również najnowszy numer dwumiesięcznika „Komunikaty Rybackie”.

Dobrostan Ryb - Szkolenie - Grudzień 2015

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że w dniu 8 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 14:00, organizuje szkolenie dotyczące dobrostanu ryb.

Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia dotyczące:

-        dobrostanu ryb, w tym metod jego określania, charakterystyki i objawów obniżenia dobrostanu ryb, wpływu jakości wody na ten dobrostan, przedstawienia stanu prawnego dotyczącego dobrostanu ryb oraz wpływu pogorszenia dobrostanu ryb na jakość surowca rybnego,

Praktyki zawodowe uczniów z Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie

Współpraca Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie z Zespołem Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego (do 1997 roku szkoła była Zespołem Szkół Chemicznych) w Olsztynie w zakresie praktyk zawodowych uczniów rozpoczęła się w 1987 r. Praktyka taka jest jedną z form przygotowania zawodowego uczniów. Celem praktyki zawodowej jest więc umożliwienie uczniom pogłębienia i doskonalenia zdobytej w szkole wiedzy i umiejętności praktycznych w rzeczywistych warunkach pracy.

Wystawa Rybactwa Śródlądowego i Kongres Rybactwa Śródlądowego w Kielcach

W dniach 27-28 listopada mieliśmy okazję zaprezentować Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie na Wystawie Rybactwa Śródlądowego, która była częścią Targów Sadowniczo-Warzywniczych HORT-TECHNIKA w Kielcach.  Początki Ośrodka Wystawienniczo – Kongresowego  w Kielcach sięgają lat 90., kiedy to odbywało się zaledwie kilka wystaw rocznie. Obecnie Targi Kielce organizują ponad 70 wystaw krajowych i międzynarodowych oraz blisko 700 konferencji.

Dr Janusz Wrona dyrektorem Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Dr Janusz Wrona z dniem 23 listopada br. został mianowany przez Ministra Marka Gróbarczyka na stanowisko Dyrektora Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Nowy dyrektor do listopada ub. roku pełnił funkcję Z-cy Dyrektora DR MRiRW, a w latach 2003-2008 Naczelnika w Departamencie Rybactwa ARiMR.

Gratulujemy wyboru, życzymy satysfakcji i sukcesów w pracy dla dobra polskiego sektora rybnego.

 

Udział przedstawicieli Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie w XV Sesji Polsko-Rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. gospodarki rybnej. Kaliningrad 17-18.11. 2015 r.

W dniach 17-18 listopada 2015 r. w Kaliningradzie odbyło się posiedzenie XV Sesji Polsko-Rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. gospodarki rybnej. W obradach ze strony  polskiej wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni - PIB oraz  Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Jubileusz 60-lecia Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie

20 listopada 2015 Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie obchodziła jubileusz 60-lecia. Z tej okazji pracownice Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie zostały uhonorowane okolicznościowymi medalami i dyplomami uznania za wieloletnią współpracę.
Są to: inż. Jadwiga Cupiał i mgr inż. Jadwiga Zdanowska.

Prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki doceniony w pracy autorstwa Willema B. Van Muiswinkel’a & Andrzeja Pilarczyka

Badania dotyczące czynników immunomodulacyjnych u ryb, prowadzone przez prof. dr hab. Andrzeja K. Siwickiego, doceniono w pracy przeglądowej pt. : „Polish Scientists in Fish Immunolology: A Short History” autorstwa Willema B. Van Muiswinkel’a & Andrzeja Pilarczyka w Biology 2015, 4, 735-755.

GRATULUJEMY

Dr hab. Mirosław Szczepkowski na otwarciu kompleksu dydaktycznego dla studentów na Uniwersytecie w Kownie

W dniu 12 października 2015 dr hab. Mirosław Szczepkowski wziął udział jako przedstawiciel Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w otwarciu na Uniwersytecie Aleksandra Stulginiskiego (ASU) w Kownie sal dydaktycznych dla studentów nowo otwartego kierunku rybackiego. Sale są wyposażone w szereg systemów recyrkulacyjnych do rozrodu, inkubacji i chowu ryb. Inwestycja została zrealizowana przez konsorcjum firm z Litwy i Polski. W czasie otwarcia dr hab. Mirosław Szczepkowski otrzymał wyróżnienie Rektora Uniwersytetu za aktywną i wszechstronną pomoc w realizacji projektu.

Operaty rybackie - termin posiedzenia – 18-12-2015

Informujemy, że kolejne posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie odbędzie się w dniu 18 grudnia 2015 roku o godzinie 1000, w Sali Konferencyjnej (I piętro), w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (ul. Oczapowskiego 10, Olsztyn-Kortowo). Informacje na temat opiniowanych na tym posiedzeniu operatów rybackich podamy w późniejszym terminie.