• Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów, pt. „Srebro czystych jezior” i „Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność”. Obie produkcje są częścią projektu „Wylęgarnia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego.

  • Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Wydawnictwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pt. „Chów i hodowla sandacza”. Polecamy również najnowszy numer dwumiesięcznika „Komunikaty Rybackie”.

AMBER & FITHYDRO EVENT – SMART WAYS TO IMPROVE RIVER CONNECTIVITY

Program Doradztwa Rybackiego

Baner - Konferencja Wylęgarnia 2020

Komunikat nr 3 Komisji Wyborczej powołanej Zarządzeniem Dyrektora Instytutu nr 15/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku wyborów do Rady Naukowej IRS, przeprowadzonych w dniu 28 sierpnia 2015 r., w skład Rady powołano następujące osoby spośród pracowników Instytutu zatrudnionych na etacie adiunkta, asystenta lub pracownika badawczo-technicznego:

dr inż. Sylwia Jarmołowicz           

dr inż. Andrzej Kapusta                

dr inż. Krzysztof Kazuń                

dr inż. Agata Kowalska                          

dr inż. Stanisław Robak               

Wyniki głosowania w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie na okres kadencji 2015-2019

Pracownicy Instytutu zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku adiunkta, asystenta, lub pracownika badawczo-technicznego:

Imię i nazwisko                                Liczba głosów

dr inż. Rafał Bernaś                       -  27

dr inż. Sylwia Jarmołowicz          -  35

dr inż. Rafał Kamiński                   -  25

dr inż. Andrzej Kapusta                -  53

dr inż. Krzysztof Kazuń                 -  34

Nowy Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki wręczył dr inż. Grzegorzowi Dietrichowi akt powołania na stanowisko Dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Dr inż. Grzegorz Dietrich będzie pełnił nową funkcję przez najbliższe cztery lata.

Operaty rybackie - termin posiedzenia – 4-09-2015

Informujemy, że kolejne posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie odbędzie się w dniu 4 września 2015 roku o godzinie 1000, w Sali Konferencyjnej (I piętro), w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (ul. Oczapowskiego 10, Olsztyn-Kortowo). Informacje na temat opiniowanych na tym posiedzeniu operatów rybackich podamy w późniejszym terminie.

Zawiadomienie o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

Na podstawie §11 ust.4 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215, poz. 1412), Rada Naukowa IRS informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Komisja Konkursowa w dniu 24 czerwca 2015 roku podjęła uchwałę o przedstawieniu Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana dra inż. Grzegorza Dietricha jako kandydata na stanowisko Dyrektora Instytutu.