Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI

DYR.Zam.Publ.-N1/14 - Dostawa paszy dla narybku, selektów i tarlaków jesiotra ostronosego dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-24/14 Dostawa żywego narybku węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) pochodzącego z sezonu 2013/2014 realizowana w ramach Operacja PT. „Zarybienie w sezonie 2014/2015 wód dorzecza Odry, Wisły, Pregoły i Zalewu Wiślanego narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”, w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-23/14 Dostawa urządzenia do połowu ryb za pomocą prądu elektrycznego z zasilaniem akumulatorowym (agregat plecakowy) oraz urządzenia do połowu ryb za pomocą prądu elektrycznego z zasilaniem z zespołu prądotwórczego spalinowego w ramach Projektu „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Strony