Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Ogłoszenie o przetargu w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FS Lublin 3, rok produkcji 2004

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

DYR.Zam.Publ.-32/14 Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej podczas konferencji pt.: „Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich” w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

DYR.Zam.Publ.-31/14 Usługa druku dwóch książek (monografii) w ramach projektu „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego”. Realizowany w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Realizowany z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu (Nr umowy 00001-61720-OR1400003/09/10)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-30/14 Wykonanie materiałów reklamowych (szkoleniowych) wraz z dostawą w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego”. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

DYR.Zam.Publ.-29/14 Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej podczas szkolenia pt.: „Zasady zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich” w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego”. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.  (Nr umowy 00001-61720-OR1400003/09/10)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-28/14 Dostawa i montaż elementów dwóch systemów recyrkulacyjnych, wózka paszowego i czujnika tlenowego w ramach Projektu "Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Strony