SPIS TREŚCI

·        RYBACTWO

·        HYDROBIOLOGIA RYBACKA

·        AKWAKULTURA

·        BIOLOGIA RYB

·        HODOWLA RYB

·        CHOROBY RYB

·        RYBY KARPIOWATE

o       BIOLOGIA KARPIA

o       CHÓW I HODOWLA KARPIA

o       INNE KARPIOWATE

·        RYBY ŁOSOSIOWATE

o       INNE ŁOSOSIOWATE

·        RYBY OKONIOWATE

·        RYBY SIEJOWATE

·        RYBY SUMOWATE

·        INNE RYBY SŁODKOWODNE

·        RYBY MORSKIE

·        WĘDKARSTWO

·        EKONOMIKA I ORGANIZACJA RYBACTWA

·        URZ¥DZENIA DO CHOWU I HODOWLI RYB

·        SKORUPIAKI I MIĘCZAKI UŻYTKOWE

·        ZANIECZYSZCZENIA I OCHRONA WÓD

·        OCHRONA GATUNKOWA

·        PRZETWÓRSTWO RYBNE