KOMUNIKATY RYBACKIE
Nr 5 (106)/2008, 26-30


95 rocznica powstania Biologicznej Doświadczalnej Stacji Rybackiej (Stacji Doświadczalnej Rybackiej) w Rudzie Malenieckiej

Jerzy Śliwiński, Mirosław Cieśla – Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa SGGW

Ziemia konecka to malowniczy obszar województwa świętokrzyskiego, rejon o bogatych tradycjach gospodarki stawowej, na terenie którego zlokalizowanych jest ok. 800 ha stawów karpiowych. Dzięki grupie aktywnych hodowców, świadomych znaczenia tradycji w promocji branży i regionu, przy poparciu lokalnych władz, organizowane są tutaj Święta Hodowców Ryb i Wędkarzy – „Konecka Ryba”. Kolejne, już szóste odbyło się 7 października 2007 roku w miejscowości Ruda Maleniecka w powiecie koneckim. Zostało zorganizowane tradycyjnie, wspólnym wysiłkiem starostwa powiatu, władz gminy i hodowców ryb.

Najważniejszym punktem święta była uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej działalność Stacji Doświadczalnej Rybackiej oraz osobę profesora SGGW Franciszka Staffa, współzałożyciela i wieloletniego kierownika, założonej w Rudzie Malenieckiej 95 lat temu, pierwszej polskiej placówki doświadczalnej prowadzącej prace badawcze w zakresie rybactwa stawowego. Powstanie i działalność Stacji właśnie w tym miejscu stało się możliwe dzięki hojności i zrozumieniu ówczesnych właścicieli tutejszych dóbr Alfredowi i Felicjanowi Jankowskim. Fundatorem tablicy był samorząd oraz mieszkańcy gminy Ruda Maleniecka, dla których utrwalanie dokonań minionych pokoleń jest prawdziwą pasją godną podkreślenia i upowszechnienia.

W akcie odsłonięcia tablicy ręką córki Profesora Pani Elżbiety Staff-Zielińskiej, uczestniczyli zaproszeni goście wśród nich wojewoda świętokrzyski, posłowie na Sejm RP przedstawiciele władz samorządowych, liczni mieszkańcy regionu, a także pracownicy Samodzielnej Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa SGGW – spadkobierczyni dorobku profesora Franciszka Staffa. Poświęcenia tablicy dokonał ordynariusz diecezji radomskiej ks. biskup dr Zygmunt Zimowski. Fundatorzy zdecydowali, że najlepszym miejscem dla upamiętnienia dorobku Stacji, zasług jej współtwórcy i organizatora będzie zachowany w praktycznie niezmienionej formie od ponad 90 lat budynek Stacji, do dnia dzisiejszego zwany „Doświadczalnią” (fot. 1).