dr hab. inż. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke, Profesor IRS

Kontakt
Telefon: 
+48 504 24 10 82

doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii, specjalność: hydrobiologia

Studia:

Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, kierunek: ochrona środowiska, mgr inż. 1999, dr 2005 (Wydział Biologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

 

Zainteresowania badawcze:

 • Fitoplankton jezior, rzek, stawów, zbiorników zaporowych
 • Bioindykacja i gatunki wskaźnikowe
 • Zakwity glonów oraz sinic (Cyanobacteria)
 • Występowanie potencjalnie toksycznych sinic w ekosystemach wodnych
 • Reakcje fitoplanktonu na antropogeniczne przekształcenia ekosystemów wodnych
 • Ocena stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód (naturalnych, sztucznych oraz silnie zmienionych) w oparciu o fitoplankton,
 • Eutrofizacja i rekultywacja zbiorników wodnych

 

Przebieg pracy naukowej:

2007-obecnie – Zakład Hydrobiologii, Instytut Rybactwa Śródlądowego, adiunkt

2006-2007 – Zakład Hydrobiologii, Instytut Rybactwa Śródlądowego, asystent

2005-2006 – Zakład Hydrobiologii, Instytut Rybactwa Śródlądowego, pracownik inżynieryjno-techniczny

 

Członkowstwo w towarzystwach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne
 • Polskie Towarzystwo Fykologiczne
 • Federation of European Phycological Societies (FEPS)
 • International Society of Limnology (SIL)

 

Staże naukowe:

 • Instytut Botaniki, Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, Słowacja – staż naukowy, 26.08 - 01.09. 2012 r. – opiekun naukowy: Prof. RNDr František Hindák.
 • Instytut Hydrobiologii, Chińska Akademia Nauk – staż naukowy, 29.04 – 2.05.2011, Wuhan, Hubei, P.R. China.

 

Wykaz ważniejszych projektów:

 • Development and validation of methods for integrated assessment of ecological status of rivers and lakes to support river basin management plans – Polsko-Norweski projekt badawczy w zlewni rzeki Wel, 2008 – 2011, Polska-Norwegia (współwykonawca).
 • Wpływ zasilania stawów biologicznie oczyszczonymi ściekami na środowisko i produkcję materiału zarybieniowego Grant KBN, N N305 2777 33, 2008-2010 (współwykonawca).

 

Wykaz ważniejszych szkoleń:

 • European interlaboratory calibration exercise – CEN (Comité Européen de Normalisation) CEN/TC 230 - Mandate M/424 – Development or Improvement of Standards in Support of the Water Framework Directive – WP 7: Guidance on the estimation of algal biovolume Deutsches Institut für Normung – DIN (Niemiecki Instytut Normalizacji), Berlin, 7-9.10.2014.
 • FUSION NIGHT – Europejska Noc naukowców – warsztaty: „“Mędrca szkiełko i oko” w poszukiwaniu i okrywaniu życia mikroskopijnych roślin, czyli fitoplankton w obiektywie”, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, PAN, oraz Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn, 26.09.2014 (współprowadzący).
 • “CYANOCOST – 3rd WG-MC Meeting, Action ES1105: Cyanobacterial blooms and toxins in water resources: Occurrence, impacts and management”, Gdańsk, 24-26.04.2013.
 • Freshwater Rhodophyta, Workshop, Zakład Hydrobiologii, Instytut Biologii Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 13-16.06.2011.
 • Udział w trakcie prac wdrożeniowych wyników projektu badawczo-wdrożeniowego „Technologia szybkiego dostępu do danych TSDD” poprzez oznaczanie cyjanobakterii przy użyciu elektronicznego klucza EKOSin w ramach V-tych Ogólnopolskich Warsztatów Sinicowych, Gdynia, 30.06.2011.
 • V Ogólnopolskie Warsztaty Sinicowe „Identyfikacja potencjalnie toksycznych sinic występujących w wodach słodkich i słonawych. Oznaczanie cyjanobakterii przy użyciu elektronicznego klucza EKOSin, Zakład Biologii i Ekologii Morza, Regionalne Centrum Sinicowe, Gdynia, 30.06.2011.
 • „deWELopment” workshop na temat testowania metriksów i oceny niepewności, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 25-26.10.2010.
 • „deWELopment” workshop: „Assessment tools for classification of WBs based on biological quality elements”, NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning – Norweski Instytut Badań Wody), Oslo, 21-22.06.2010.
 • IV Ogólnopolskie Warsztaty Sinicowe „Toksyczne zakwity sinic w wodach słodkich i słonawych”, Instytut Oceanografii UG, Regionalne Centrum Sinicowe, Zakład Biologii i Ekologii Morza (Laboratorium Sinic Toksycznych), Gdynia, część I „Różnorodność fitoplanktonu” – 24 czerwiec 2009 r., część II „Eksperyment” – 29-30 wrzesień 2009 r.
 • XVIII-ta Międzynarodowa Ekologiczna Szkoła Letnia, Warsztaty zielenicowe prof. Frantiska Hindáka, Zakład Hydrobiologii, Instytut Biologii Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 29.06-3.07.2009.
 • Szkolenie w zakresie oznaczania fitoplanktonu w jeziorach przeprowadzone na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Olsztyn, 15-16.09.2008 (współprowadzący).

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

 1. Napiórkowska-Krzebietke A., Hutorowicz A. 2015. The physicochemical background for the development of potentially harmful cyanobacterium Gloeotrichia echinulata J. S. Smith ex Richt. J. Elem. 20(2): 363–376.
 2. Napiórkowska-Krzebietke A., Dunalska J. 2015. Phytoplankton-based recovery requirement for urban lakes in the implementation of the Water Framework Directive’s ecological targets. Oceanol. Hydrobiol. St. 44(1): 109-119.
 3. Napiórkowska-Krzebietke A., Dunalska J., Grochowska J., Łopata M., Brzozowska R. 2015. Intensity and thresholds of cyanobacterial blooms – an approach to determine the necessity to restore urban lakes. Carpath. J. Earth Env. 10(2): 123-132.
 4. Napiórkowska-Krzebietke A. 2015. Cyanobacterial bloom intensity in the ecologically relevant state of lakes – an approach to Water Framework Directive implementation. Oceanol. Hydrobiol. St. 44(1): 97-108.
 5. Dunalska J.A., Grochowska J., Wiśniewski G., Napiórkowska-Krzebietke A. 2015. Can we restore badly degraded urban lakes? Ecol. Eng. 82: 432-441.
 6. Napiórkowska-Krzebietke A. 2014. Phytoplankton of artificial ecosystems – an attempt to assess water quality. Arch. Pol. Fish. 22: 81-96.
 7. Napiórkowska-Krzebietke A., Hutorowicz A. 2014. Phytoplankton in an ecological status assessment of the vendace-type Lake Dejguny (northeastern Poland). Arch. Pol. Fish. 22: 29-40.
 8. Hutorowicz A., Napiórkowska-Krzebietke A. 2014. The European Union Water Framework Directive and the ecological status assessment of inland waters. Arch. Pol. Fish. 22: 3-5.
 9. Napiórkowska-Krzebietke A., Hutorowicz A. 2013. A comparison of epilimnetic versus metalimnetic phytoplankton assemblages in two mesotrophic lakes. Oceanol. Hydrobiol. St. 42 (1): 89-98.
 10. Napiórkowska-Krzebietke A., Stawecki K., Pyka J.P., Hutorowicz J., Zdanowski B. 2013. Phytoplankton in relation to water quality of a mesotrophic lake. Pol. J. Environ. Stud., 22(3): 793-800.
 11. Kobos J., Błaszczyk A., Hohlfeld N., Toruńska-Sitarz A., Krakowiak A., Hebel A., Stryk K., Grabowska M., Toporowska M., Kokociński M., Messyasz B., Rybak A., Napiórkowska-Krzebietke A., Nawrocka L., Pełechata A., Budzyńska A., Zagajewski P., Mazur-Marzec H. 2013. Cyanobacteria and cyanotoxins in Polish freshwater bodies. Oceanol. Hydrobiol. St. 42(4): 358–378.
 12. Napiórkowska-Krzebietke A., Pasztaleniec A., Hutorowicz A. 2012. Phytoplankton metrics response to the increasing phosphorus and nitrogen gradient in shallow lakes. J. Elem. 17(2): 289-303.
 13. Napiórkowska-Krzebietke A., Hutorowicz A. 2012. Phytoplankton in fishponds fed with treated wastewater. In: Wołowski K., Kaczmarska I., Ehrman J.M., Wojtal A.Z. (Eds) Phycological Reports: Current advances in algal taxonomy and its applications: phylogenetic, ecological and applied perspective. Institute of Botany Polish Academy of Sciences, Kraków, 275–285.
 14. Napiórkowska-Krzebietke A., Szostek A., Szczepkowska B., Błocka B. 2012. Thermal and oxygen conditions in lakes under restoration following the removal of herbivorous and seston-filtering fish. Arch. Pol. Fish. 20: 39-50.
 15. Hutorowicz A, Napiórkowska-Krzebietke A., Pasztaleniec A., Hutorowicz J., Lyche Solheim A., Skjelbred B. 2011. Fitoplankton. W: Soszka H. (red.) Ocena stanu ekologicznego wód zlewni rzeki Wel. Wytyczne do zintegrowanej oceny stanu ekologicznego rzek i jezior na potrzeby planów gospodarowania wodami w dorzeczu. IRS Olsztyn, 143-168.
 16. Napiórkowska-Krzebietke A., Hutorowicz A., Tucholski S. 2011. Dynamics and structure of phytoplankton in fishponds fed with treated wastewater. Pol. J. Environ. Stud. 20(1): 157-166.
 17. Napiórkowska-Krzebietke A., Pasztaleniec A., Hutorowicz A. 2009. Phytoplankton – the element in the ecological status assessment for lakes of the Wel River catchment area. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. – OL PAN, 6: 200-205.
 18. Napiórkowska-Krzebietke A. 2009. Diversity and dynamics of phytoplankton in lakes Licheńskie and Ślesińskie in 2004-2005. Arch. Pol. Fish. 17: 253-265.
 19. Hutorowicz A., Napiórkowska-Krzebietke A. 2008. Zbiorowiska fitoplanktonu w jeziorze Hańcza. W: Kozłowski J., Poczyczyński P., Zdanowski B. (red.) Środowisko i ichtiofauna jeziora Hańcza, IRS Olsztyn, 93-102.
 20. Napiórkowska-Krzebietke A., Wierzchowska M., Błocka B., Hutorowicz J., Hutorowicz A. Zdanowski B. 2007. Changes in the trophic state of Lake Niegocin after the modernization of a local wastewater treatment plant. Limnol. Rev. 7(3): 153-159.
 21. Hutorowicz A., Napiórkowska-Krzebietke A. 2007. Changes in phytoplankton assemblages after the reduction of sewage discharge into Lake Niegocin (Mazurian Lake District, Poland). Oceanol. Hydrobiol. St. 36: 137-145.
 22. Napiórkowska-Krzebietke A., Hutorowicz A. 2007. Long-term changes in the biomass and composition of phytoplankton in a shallow, flow-through Lake Kirsajty (Masurian Lakeland, Poland). Polish Journal of Natural Sciences 22: 512-524.
 23. Prus P., Hutorowicz A., Napiórkowska-Krzebietke A. 2007. Fitoplankton i bentos w zbiornikach zaporowych Brody Iłżeckie i Chańcza w odniesieniu do gospodarki rybackiej. W: Mickiewicz M. (red.) Stan rybactwa w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2006 roku, IRS Olsztyn, 111-124.
 24. Napiórkowska-Krzebietke A., Hutorowicz A. 2006. Long-term changes of phytoplankton in Lake Niegocin, in the Masurian Lake Region, Poland. Oceanol. Hydrobiol. St. 35(3): 209-226.
 25. Napiórkowska-Krzebietke A., Hutorowicz A. 2005. Long-term changes of phytoplankton in Lake Mamry Północne. Oceanol. Hydrobiol. St. 34(3): 217-228.
 26. Hutorowicz A., Napiórkowska-Krzebietke A. 2004. Zbiorowiska fitoplanktonu. W: Zdanowski B., Hutorowicz A., Białokoz W. (red.) Ekosystemy wodne Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, IRS Olsztyn, 153-175.
 27. Hutorowicz A., Napiórkowska-Krzebietke A. 2002. Zbiorowiska glonów planktonowych. W: Zdanowski B. (red.) Operat ochrony ekosystemów wodnych Parku Narodowego Bory Tucholskie. Cz. II. Charakterystyka ekologiczna i biologiczna ekosystemów wodnych Parku Narodowego Bory Tucholskie, Olsztyn 2002, Biblioteka IRS, 31-39.
 28. Hussian A.M., Napiórkowska-Krzebietke A., Toufeek M.A.F., Abd El-Monem A.M., Morsi H.H. 2015. Phytoplankton response to changes of physicochemical variables in Lake Nasser, Egypt. J. Elem. 20(4): 855-871. DOI: 10.5601/jelem.2015.20.1.895
 29. Napiórkowska-Krzebietke A.,Stawecki K., Pyka J.P., Zdanowski B., Zębek E. 2016. Phytoplankton and the physicochemical background in an assessment of the ecological and trophic conditions in vendace-type lakes. J. Elem. 21(1): 159-172. DOI: 10.5601/jelem.2015.20.2.891