dr hab. inż. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke, Profesor IRS

Kontakt
Telefon: 
+48 504 24 10 82

Zastępca Dyrektora ds. naukowych

 

Przebieg pracy naukowej:

 • Magister inżynier – Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, kierunek: ochrona środowiska, 1999 r.
 • Doktor nauk biologicznych – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii, 2005 r.
 • Doktor habilitowany nauk biologicznych – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii, 2018 r.
 • Studia Podyplomowe „Ichtiologia i akwakultura” – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, 2021-2022r.

 

Zatrudnienie:

 • 2005 – Zakład Hydrobiologii, Instytut Rybactwa Śródlądowego, pracownik inżynieryjno-techniczny
 • 2006 – Zakład Hydrobiologii, Instytut Rybactwa Śródlądowego, asystent
 • 2007 – Zakład Hydrobiologii/Zakład Ichtiologii, Hydrobiologii i Ekologii Wód, Instytut Rybactwa Śródlądowego, adiunkt
 • 2022-obecnie – Zakład Ichtiologii, Hydrobiologii i Ekologii Wód, Instytut Rybactwa Śródlądowego, prof. Instytutu
 • 2020-obecnie – Zastępca Dyrektora ds. naukowych

 

Zainteresowania naukowe:

 • Fitoplankton jezior, rzek, stawów, zbiorników zaporowych
 • Bioindykacja i gatunki wskaźnikowe
 • Zakwity glonów oraz sinic (Cyanobacteria)
 • Występowanie potencjalnie toksycznych sinic i haptofitów w ekosystemach wodnych
 • Reakcje fitoplanktonu na antropogeniczne przekształcenia ekosystemów wodnych
 • Relacje fitoplankton-zooplankton-ryby-środowisko
 • Ocena stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód (naturalnych, sztucznych oraz silnie zmienionych) w oparciu o fitoplankton,
 • Eutrofizacja i rekultywacja zbiorników wodnych

 

Ważniejsze publikacje ostatnich dziesięciu lat:

 • Napiórkowska-Krzebietke A., Kalinowska K., Bogacka-Kapusta E., Stawecki K., Traczuk P. 2021. Persistent blooms of filamentous cyanobacteria in a cormorant-affected aquatic ecosystem: Ecological indicators and consequences. Ecological Indicators, 124: 1074. DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.107421
 • Kalinowska K., Napiórkowska-Krzebietke A., Ulikowski D., Bogacka-Kapusta E., Stawecki K. & Traczuk P. 2021. Under-ice environmental conditions, planktonic communities and ichthyofauna in dystrophic lakes, The European Zoological Journal, 88:1, 340-351, DOI: 10.1080/24750263.2021.1889054
 • Zębek E. Napiórkowska‑Krzebietke A., Świątecki A., Górniak D. 2021. Biodiversity of periphytic cyanobacteria and algae assemblages in polar region: a case study of the vicinity of Arctowski Polish Antarctic Station (King George Island, Antarctica). Biodiversity and Conservation 30:2751–2771. DOI: 10.1007/s10531-021-02219-2
 • Napiórkowska-Krzebietke A., Skrzypczak A.R. 2021. A new charophyte habitat with a stabilized good ecological potential of mine water. Sci Rep. 11(1):14564. DOI: 10.1038/s41598-021-93827-z.
 • Donis D. et al. 2021. Stratification strength and light climate explain variation in Chlorophyll-a at the continental scale in a European multi-lake survey in a heatwave summer. Limnology and Oceanography
 • Hussian A.M., Bendary R.E., Sabae S.A., Napiórkowska-Krzebietke A. 2020. Benthic algae and macroinvertebrates in response to habitat conditions and site-specific fish dominance: a case study of Lake Qarun, Egipt. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 20(4): 241-253. DOI: 10.4194/1303-2712-v20_4_01
 • Napiórkowska-Krzebietke A., Zdanowski B., Bajkiewicz-Grabowska E., Stawecki K., Czarnecki B. 2020. The Great Masurian Lakes: hydrological regime and summer phytoplankton. In: Korzeniewska E., Harnisz M. (Eds.) Polish River Basins and Lakes – Part I Hydrology and Hydrochemistry, The Handbook of Environmental Chemistry 86, pp. 209-230. Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-030-12123-5_11
 • Zdanowski B., Napiórkowska-Krzebietke A., Stawecki K., Świątecki A., Babko R., Bogacka-Kapusta E., Czarnecki B., Kapusta A. 2020. Heated Konin lakes: structure, functioning and succession. In: Korzeniewska E., Harnisz M. (Eds.) Polish River Basins and Lakes – Part I Hydrology and Hydrochemistry, The Handbook of Environmental Chemistry 86, pp. 321-349. Springer International Publishing AG. DOI: 10.1007/978-3-030-12123-5_16
 • Napiórkowska-Krzebietke A., Zębek E. 2020. Trends in the Phytoplankton Variability of the Selected Polish Lakes. In: Korzeniewska E., Harnisz M. (eds) Polish River Basins and Lakes – Part II Biological Status and Water Management. The Handbook of Environmental Chemistry, vol 87. Springer, Cham, pp. 27-53. DOI: 10.1007/978-3-030-12139-6_2
 • Napiórkowska-Krzebietke A., Chybowski Ł., Prus P., Adamczyk M. 2020. Assessment Criteria and Ecological Classification of Polish Lakes and Rivers: Limitations and Current State. In: Korzeniewska E., Harnisz M. (eds) Polish River Basins and Lakes – Part II Biological Status and Water Management. The Handbook of Environmental Chemistry, vol 87. Springer, Cham, pp. 295-325. DOI: 10.1007/978-3-030-12139-6_14
 • Napiórkowska-Krzebietke A., Kalinowska K., Bogacka-Kapusta E., Stawecki K., Traczuk P. 2020. Cyanobacterial Blooms and Zooplankton Structure in Lake Ecosystem under Limited Human Impact. Water 12, 1252. DOI: 10.3390/w12051252
 • Pasztaleniec A., Hutorowicz A., Napiórkowska-Krzebietke A. 2020. Rapid monitoring of cyanobacteria in lakes – a case study in the Wel River catchment, Poland. Limnol. Rev. 20, 1 :41-49 DOI: 10.2478/limre-2020-0005
 • Skrzypczak A.R., Napiórkowska-Krzebietke A. 2020. Identification of hydrochemical and hydrobiological properties of mine waters for use in aquaculture. Aquaculture Reports 18: 100460. DOI: 10.1016/j.aqrep.2020.100460
 • Budzyńska A., Rosińska J., Toporowska M., Pełechata A., Kozak A., Messyasz B., Napiórkowska-Krzebietke A., Kwasiżur K., Szeląg-Wasielewska E., Grabowska M., Pęczuła W., Mądrecka B., Pełechaty M., Karpowicz M., Niedźwiecki M., Pawlik-Skowronska B. 2019. Environmental factors driving the occurrence of the invasive cyanobacterium Sphaerospermopsis aphanizomenoides (Nostocales) in temperate lakes. Science of the Total Environment 650(1): 1338-1347, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.09.144
 • Kapusta A. Czarkowski T. K., Kozłowski K., Dynowski P., Bogacka-Kapusta E., Napiórkowska-Krzebietke A. 2019. Seasonal and Spatial Variation in the Fish Assemblage in the Lowland Kośna River, Łyna River System, Poland. Acta zoologica bulgarica (Acta Zool. Bulg.), 71(1): 79-85.
 • Kalinowska K., Napiórkowska-Krzebietke A., Bogacka-Kapusta E., Stawecki K. 2019. Comparison of ice-on and ice-off abiotic and biotic parameters in three eutrophic lakes. Ecological Research 34: 687-698, DOI: 10.1111/1440-1703.12039
 • Zębek E., Napiórkowska-Krzebietke A. 2019. Rozwój przepisów prawnych w zakresie bioindykacji środowiskowej a stan jakości wód jeziorowych. Studia Prawnoustrojowe 43: 375-393. DOI: 10.31648/sp.4616
 • Mantzouki E, Lürling M, Fastner J, de Senerpont Domis L, Wilk-Woźniak E, Koreivienė J, Seelen L, Teurlincx S, Verstijnen Y, Krztoń W, Walusiak E, Karosienė J, Kasperovičienė J, Savadova K, Vitonytė I, Cillero-Castro C, Budzynska A, Goldyn R, Kozak A, Rosińska J, Szeląg-Wasielewska E, Domek P, Jakubowska-Krepska N, Kwasizur K, Messyasz B, Pełechata A, Pełechaty M, Kokocinski M, García-Murcia A, Real M, Romans E, Noguero-Ribes J, Duque DP, Fernández-Morán E, Karakaya N, Häggqvist K, Demir N, Beklioğlu M, Filiz N, Levi EE, Iskin U, Bezirci G, Tavşanoğlu ÜN, Özhan K, Gkelis S, Panou M, Fakioglu Ö, Avagianos C, Kaloudis T, Çelik K, Yilmaz M, Marcé R, Catalán N, Bravo AG, Buck M, Colom-Montero W, Mustonen K, Pierson D, Yang Y, Raposeiro PM, Gonçalves V, Antoniou MG, Tsiarta N, McCarthy V, Perello VC, Feldmann T, Laas A, Panksep K, Tuvikene L, Gagala I, Mankiewicz-Boczek J, Yağcı MA, Çınar Ş, Çapkın K, Yağcı A, Cesur M, Bilgin F, Bulut C, Uysal R, Obertegger U, Boscaini A, Flaim G, Salmaso N, Cerasino L, Richardson J, Visser PM, Verspagen JMH, Karan T, Soylu EN, Maraşlıoğlu F, Napiórkowska-Krzebietke A, Ochocka A, Pasztaleniec A, Antão-Geraldes AM, Vasconcelos V, Morais J, Vale M, Köker L, Akçaalan R, Albay M, Maronić DŠ, Stević F, Pfeiffer TŽ, Fonvielle J, Straile D, Rothhaupt K-O, Hansson L-A, Urrutia-Cordero P, Bláha L, Geriš R, Fránková M, Koçer MAT, Alp MT, Remec-Rekar S, Elersek T, Triantis T, Zervou S-K, Hiskia A, Haande S, Skjelbred B, Madrecka B, Nemova H, Drastichova I, Chomova L, Edwards C, Sevindik TO, Tunca H, Önem B, Aleksovski B, Krstić S, Vucelić IB, Nawrocka L, Salmi P, Machado-Vieira D, de Oliveira AG, Delgado-Martín J, García D, Cereijo JL, Gomà J, Trapote MC, Vegas-Vilarrúbia T, Obrador B, Grabowska M, Karpowicz M, Chmura D, Úbeda B, Gálvez JÁ, Özen A, Christoffersen KS, Warming TP, Kobos J, Mazur-Marzec H, Pérez-Martínez C, Ramos-Rodríguez E, Arvola L, Alcaraz-Párraga P, Toporowska M, Pawlik-Skowronska B, Niedźwiecki M, Pęczuła W, Leira M, Hernández A, Moreno-Ostos E, Blanco JM, Rodríguez V, Montes-Pérez JJ, Palomino RL, Rodríguez-Pérez E, Carballeira R, Camacho A, Picazo A, Rochera C, Santamans AC, Ferriol C, Romo S, Soria JM, Dunalska J, Sieńska J, Szymański D, Kruk M, Kostrzewska-Szlakowska I, Jasser I, Žutinić P, Udovič MG, Plenković-Moraj A, Frąk M, Bańkowska-Sobczak A, Wasilewicz M, Özkan K, Maliaka V, Kangro K, Grossart H-P, Paerl HW, Carey CC, Ibelings BW. 2018. Temperature Effects Explain Continental Scale Distribution of Cyanobacterial Toxins. Toxins 10(4):156. DOI: 10.3390/toxins10040156
 • Dunalska J.A., Napiórkowska-Krzebietke A., Ławniczak-Malińska A., Bogacka-Kapusta E., Wiśniewski G. 2018. Restoration of flow-through lakes – Theory and practice. Ecohydrology & Hydrobiology 18: 379–390. DOI: 10.1016/j.ecohyd.2018.06.009
 • Hussian A.M., Abd El-Monem A.M., Napiórkowska-Krzebietke A., Flefil N.S. 2018. Short-term changes in phytoplankton assemblages and their bioaccumulation potential of heavy metals – a laboratory study. Oceanological and Hydrobiological Studies, 47(3): 260-274. DOI: 10.1515/ohs-2018-0025
 • Sitarek M., Napiórkowska-Krzebietke A., Mazur R., Czarnecki B., Pyka J.P., Stawecki K., Olech M., Sołtysiak S., Kapusta A. 2017. Application of Effective Microorganisms Technology as a lake restoration tool - A case study of Muchawka Reservoir. J. Elem., 22(2): 529-543, DOI: 10.5601/jelem.2016.21.2.1196
 • Napiórkowska-Krzebietke A. 2017. Phytoplankton as a basic nutritional source in diets of fish. J. Elem. 22(3): 831-841. DOI: 10.5601/jelem.2016.21.4.1375
 • Dziga D., Maksylewicz A., Maroszek M., Budzyńska A., Kozak A., Rosińska J., Napiórkowska-Krzebietke A., Toporowska M., Grabowska G., Meriluoto J. 2017. The biodegradation of microcystins in temperate freshwater bodies with previous cyanobacterial history. Ecotox. Environ. Safe. 145: 420-430. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2017.07.046
 • Kalinowska K., Napiórkowska-Krzebietke A., Bogacka-Kapusta E., Hutorowicz J., Pyka J., Stawecki K., Kapusta A., Chybowski Ł. 2017. Microbial and classic food web components under ice cover in eutrophic lakes of different morphometry and fisheries management. Oceanol. Hydrobiol. St. 46(3): 271-282. DOI: 10.1515/ohs-2017-0029
 • Napiórkowska-Krzebietke A., Dunalska J.A., Zębek E. 2017. Taxa-specific eco-sensitivity in relation to phytoplankton bloom stability and ecologically relevant lake state. Acta Oecologica 81: 10-21. DOI: 10.1016/j.actao.2017.04.002
 • Goher M.E., Abd El-Monem A.M., Abdel-Satar A.M., Ali M.H., Hussian A.M., Napiórkowska-Krzebietke A. 2016. Biosorption of some toxic metals from aqueous solution using non-living algal cells of Chlorella vulgaris. J. Elem. 21(3): 703-714. DOI: 10.5601/jelem.2015.20.4.1037
 • Ali M.H., Hussian A.M., Abdel-Satar A.M., Goher M.E., Napiórkowska-Krzebietke A., Abd El-Monem A.M. 2016. The isotherm and kinetic studies of the biosorption of heavy metals by non-living cells of Chlorella vulgaris. J. Elem. 21(4): 1263-1276. DOI: 10.5601/jelem.2016.21.1.1040
 • Zębek E., Napiórkowska-Krzebietke A. 2016. Response of phytoplankton to protective-restoration treatments enhancing water quality in a shallow urban lake. Environ. Monit. Assess. 188: 623. DOI: 10.1007/s10661-016-5633-4
 • Napiórkowska-Krzebietke A., Hussian A.M., Abd El-Monem A.M., El-Far A.M. 2016. The relationship between phytoplankton and fish in nutrient-rich shallow Lake Qarun, Egypt. Oceanol. Hydrobiol. St. 45(4): 539-553. DOI: 10.1515/ohs-2016-0045
 • Napiórkowska-Krzebietke A., Stawecki K., Pyka J.P., Zdanowski B., Zębek E. 2016. Phytoplankton and the physicochemical background in an assessment of the ecological and trophic conditions in vendace-type lakes. J. Elem. 21(1): 159-172. DOI: 10.5601/jelem.2015.20.2.891 
 • Hussian A.M., Napiórkowska-Krzebietke A., Toufeek M.A.F., Abd El-Monem A.M., Morsi H.H. 2015. Phytoplankton response to changes of physicochemical variables in Lake Nasser, Egypt. J. Elem. 20(4): 855-871. DOI: 10.5601/jelem.2015.20.1.895
 • Napiórkowska-Krzebietke A., Hutorowicz A. 2015. The physicochemical background for the development of potentially harmful cyanobacterium Gloeotrichia echinulata J. S. Smith ex Richt. J. Elem. 20(2): 363–376.
 • Napiórkowska-Krzebietke A., Dunalska J. 2015. Phytoplankton-based recovery requirement for urban lakes in the implementation of the Water Framework Directive’s ecological targets. Oceanol. Hydrobiol. St. 44(1): 109-119.
 • Napiórkowska-Krzebietke A., Dunalska J., Grochowska J., Łopata M., Brzozowska R. 2015. Intensity and thresholds of cyanobacterial blooms – an approach to determine the necessity to restore urban lakes. Carpath. J. Earth Env. 10(2): 123-132.
 • Napiórkowska-Krzebietke A. 2015. Cyanobacterial bloom intensity in the ecologically relevant state of lakes – an approach to Water Framework Directive implementation. Oceanol. Hydrobiol. St. 44(1): 97-108.
 • Dunalska J.A., Grochowska J., Wiśniewski G., Napiórkowska-Krzebietke A. 2015. Can we restore badly degraded urban lakes? Ecol. Eng. 82: 432-441.
 • Napiórkowska-Krzebietke A. 2014. Phytoplankton of artificial ecosystems – an attempt to assess water quality. Arch. Pol. Fish. 22: 81-96.
 • Napiórkowska-Krzebietke A., Hutorowicz A. 2014. Phytoplankton in an ecological status assessment of the vendace-type Lake Dejguny (northeastern Poland). Arch. Pol. Fish. 22: 29-40.
 • Hutorowicz A., Napiórkowska-Krzebietke A. 2014. The European Union Water Framework Directive and the ecological status assessment of inland waters. Arch. Pol. Fish. 22: 3-5.
 • Napiórkowska-Krzebietke A., Hutorowicz A. 2013. A comparison of epilimnetic versus metalimnetic phytoplankton assemblages in two mesotrophic lakes. Oceanol. Hydrobiol. St. 42 (1): 89-98.
 • Napiórkowska-Krzebietke A., Stawecki K., Pyka J.P., Hutorowicz J., Zdanowski B. 2013. Phytoplankton in relation to water quality of a mesotrophic lake. Pol. J. Environ. Stud., 22(3): 793-800.
 • Kobos J., Błaszczyk A., Hohlfeld N., Toruńska-Sitarz A., Krakowiak A., Hebel A., Stryk K., Grabowska M., Toporowska M., Kokociński M., Messyasz B., Rybak A., Napiórkowska-Krzebietke A., Nawrocka L., Pełechata A., Budzyńska A., Zagajewski P., Mazur-Marzec H. 2013. Cyanobacteria and cyanotoxins in Polish freshwater bodies. Oceanol. Hydrobiol. St. 42(4): 358–378.
 • Napiórkowska-Krzebietke A., Pasztaleniec A., Hutorowicz A. 2012. Phytoplankton metrics response to the increasing phosphorus and nitrogen gradient in shallow lakes. J. Elem. 17(2): 289-303.
 • Napiórkowska-Krzebietke A., Szostek A., Szczepkowska B., Błocka B. 2012. Thermal and oxygen conditions in lakes under restoration following the removal of herbivorous and seston-filtering fish. Arch. Pol. Fish. 20: 39-50.
 • Napiórkowska-Krzebietke A., Hutorowicz A., Tucholski S. 2011. Dynamics and structure of phytoplankton in fishponds fed with treated wastewater. Pol. J. Environ. Stud. 20(1): 157-166.
 • Napiórkowska-Krzebietke A., Pasztaleniec A., Hutorowicz A. 2009. Phytoplankton – the element in the ecological status assessment for lakes of the Wel River catchment area. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. – OL PAN, 6: 200-205.
 • Napiórkowska-Krzebietke A. 2009. Diversity and dynamics of phytoplankton in lakes Licheńskie and Ślesińskie in 2004-2005. Arch. Pol. Fish. 17: 253-265.

 

Ważniejsze rozdziały w monografiach:

 • Napiórkowska-Krzebietke A., Kalinowska K. 2022. Identyfikacja obecności i zakwitu Prymnesium parvum. W: Kolada A. [red.] Wstępny raport zespołu ds. sytuacji na Odrze. Manuskrypt IOŚ-PIB, Warszawa, pp. 187-204.
 • Mazur-Marzec H., Konkel R., Varga E., Napiórkowska-Krzebietke A. 2022. Oznaczanie prymnezyn (prm) produkownych przez Prymnesium parvum. W: Kolada A. [red.] Wstępny raport zespołu ds. sytuacji na Odrze. Manuskrypt IOŚ-PIB, Warszawa, pp. 217-231.
 • Kalinowska K., Napiórkowska-Krzebietke A., Bogacka-Kapusta E., Hutorowicz J., Pyka J., Stawecki K., Kapusta A., Chybowski Ł., Traczuk P., Ulikowski D. 2019. Autotroficzne i heterotroficzne organizmy planktonowe towarzyszące zakwitom sinicowym w jeziorze Warnołty. W: Wittbrodt K., Janecki T. (red.) Mazurski Park Krajobrazowy, różnorodność biologiczna i kulturowa. LABRITA, Kętrzyn, ss. 15–26.
 • Napiórkowska-Krzebietke A. 2017. Ocena jakości/stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych – kryteria i unormowania prawne w Polsce. W: Elżbieta Zębek Michał Hejbudzki (Red.) Odpowiedzialność za środowisko w ujęciu normatywnym ISBN: 9788394596019 wydanie elektroniczne ISBN: 9788394596088 wydanie drukiem Olsztyn 2017. ss. 139-151.
 • Hutorowicz A, Napiórkowska-Krzebietke A., Pasztaleniec A. 2016. Fitoplankton jezior Welskiego Parku Krajobrazowego i obszarów przyległych. W: Hołdyński Cz. (red.) 2016. Welski Park Krajobrazowy – monografia przyrodnicza. Wyd. Mantis, Olsztyn, s. 71-81.
 • Dunalska J., Grochowska J., Brzozowska R., Wiśniewski G., Szymański D., Sieńska J., Napiórkowska-Krzebietke A. 2015. Rekultywacja jezior miejskich – nowe wyzwania W: Ochrona i rekultywacja jezior, Wiśniewski R (red.), PZIiTS, Toruń 2015, ss. 19-30.
 • Napiórkowska-Krzebietke A., Hutorowicz A. 2012. Phytoplankton Assemblages in Fishponds Fed with Treated Wastewater. In: Phycological Reports: Current advances in algal taxonomy and its applications: phylogenetic, ecological and applied perspective (eds K. WOŁOWSKI, I. KACZMARSKA, J.M. EHRMAN & A.Z. WOJTAL). Institute of Botany Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 275–285.
 • Hutorowicz A, Napiórkowska-Krzebietke A., Pasztaleniec A., Hutorowicz J., Lyche Solheim A., Skjelbred B. 2011. Fitoplankton. [W:] Soszka H. (red.) Ocena stanu ekologicznego wód zlewni rzeki Wel. Wytyczne do zintegrowanej oceny stanu ekologicznego rzek i jezior na potrzeby planów gospodarowania wodami w dorzeczu [Ecological status assessment of the waters in the Wel river catchment. Guidelines for integrated assessment of ecological status of rivers and lakes to support river basin management plans]. IRS Olsztyn, 143-168.
 • Hutorowicz A., Napiórkowska-Krzebietke A. 2008. Zbiorowiska fitoplanktonu w jeziorze Hańcza. W: Kozłowski J., Poczyczyński P., Zdanowski B. (red.) Środowisko i ichtiofauna jeziora Hańcza, IRS Olsztyn, 93-102.
 • Napiórkowska-Krzebietke A., Wierzchowska M., Błocka B., Hutorowicz J., Hutorowicz A. Zdanowski B. 2007. Changes in the trophic state of Lake Niegocin after the modernization of a local wastewater treatment plant. Limnol. Rev. 7(3): 153-159.
 • Hutorowicz A., Napiórkowska-Krzebietke A. 2007. Changes in phytoplankton assemblages after the reduction of sewage discharge into Lake Niegocin (Mazurian Lake District, Poland). Oceanol. Hydrobiol. St. 36: 137-145.
 • Napiórkowska-Krzebietke A., Hutorowicz A. 2007. Long-term changes in the biomass and composition of phytoplankton in a shallow, flow-through Lake Kirsajty (Masurian Lakeland, Poland). Polish Journal of Natural Sciences 22: 512-524.
 • Prus P., Hutorowicz A., Napiórkowska-Krzebietke A. 2007. Fitoplankton i bentos w zbiornikach zaporowych Brody Iłżeckie i Chańcza w odniesieniu do gospodarki rybackiej. W: Mickiewicz M. (red.) Stan rybactwa w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2006 roku, IRS Olsztyn, 111-124.
 • Napiórkowska-Krzebietke A., Hutorowicz A. 2006. Long-term changes of phytoplankton in Lake Niegocin, in the Masurian Lake Region, Poland. Oceanol. Hydrobiol. St. 35(3): 209-226.
 • Napiórkowska-Krzebietke A., Hutorowicz A. 2005. Long-term changes of phytoplankton in Lake Mamry Północne. Oceanol. Hydrobiol. St. 34(3): 217-228.
 • Hutorowicz A., Napiórkowska-Krzebietke A. 2004. Zbiorowiska fitoplanktonu. W: Zdanowski B., Hutorowicz A., Białokoz W. (red.) Ekosystemy wodne Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, IRS Olsztyn, 153-175.
 • Hutorowicz A., Napiórkowska-Krzebietke A. 2002. Zbiorowiska glonów planktonowych. W: Zdanowski B. (red.) Operat ochrony ekosystemów wodnych Parku Narodowego Bory Tucholskie. Cz. II. Charakterystyka ekologiczna i biologiczna ekosystemów wodnych Parku Narodowego Bory Tucholskie, Olsztyn 2002, Biblioteka IRS, 31-39.

 

Zagraniczne staże naukowe i misje badawcze:

 • Instytut Botaniki, Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, Słowacja – staż naukowy, 2012 r. – opiekun naukowy: Prof. RNDr František Hindák.
 • Instytut Hydrobiologii, Chińska Akademia Nauk – staż naukowy, 2011, Wuhan, Hubei, P.R. China.
 • „deWELopment” workshop: „Assessment tools for classification of WBs based on biological quality elements”, NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning – Norweski Instytut Badań Wody), Oslo, 21-22.06.2010.
 • European interlaboratory calibration exercise – CEN (Comité Européen de Normalisation) CEN/TC 230 - Mandate M/424 – Development or Improvement of Standards in Support of the Water Framework Directive – WP 7: Guidance on the estimation of algal biovolume Deutsches Institut für Normung – DIN (Niemiecki Instytut Normalizacji), Berlin, 7-9.10.2014.
 • Joint Meeting of the BIOEAST Thematic Working Groups “THE FUTURE OF BIOEAST AND THE THEMATIC WORKING GROUPS” Ljubljana, Slovenia, 10-13.05.2022
 • Egyptian-Polish Business Forum w Kairze, Egipt - udział w misji gospodarczej towarzyszącej wizycie Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Egipcie, 29.05-1.06.2022 r.

 

Wykaz ważniejszych projektów:

 • Freshwater Thematic Study - Theme 5. Freshwater based Bioeconomy TWG – “Surface waters – maintaining at least good water quality and biodiversity”, BIOEAST/BIOEASTsUP project funded under Horizon 2020, studium tematyczne, 2021-2022 (kierownik).
 • Development and validation of methods for integrated assessment of ecological status of rivers and lakes to support river basin management plans – Polsko-Norweski projekt badawczy w zlewni rzeki Wel, 2008 – 2011, Polska-Norwegia (wykonawca).
 • Wpływ zasilania stawów biologicznie oczyszczonymi ściekami na środowisko i produkcję materiału zarybieniowego Grant KBN, N N305 2777 33, 2008-2010 (wykonawca).

 

Wykaz ważniejszych szkoleń:

 • Sub-Regional Validation Workshop of BIOEAST Strategic Research and Innovation Agenda (BIOEAST SRIA), Warszawa, 26 October 2022
 • Thematic workshop during Joint Meeting of the BIOEAST Thematic Working Groups “THE FUTURE OF BIOEAST AND THE THEMATIC WORKING GROUPS” Ljubljana, Slovenia, 10-13.05.2022
 • Warsztaty: UAMRICH: „Wykorzystanie Organizmów Roślinnych w Monitoringu Ekosystemów Wodnych”. „Przegląd wybranych grup fitoplanktonu” oraz “Sinice powszechnie występujące w Polsce”, Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Gdynia 12-13 IX 2018r. (współprowadzenie)
 • European interlaboratory calibration exercise – CEN (Comité Européen de Normalisation) CEN/TC 230 - Mandate M/424 – Development or Improvement of Standards in Support of the Water Framework Directive – WP 7: Guidance on the estimation of algal biovolume Deutsches Institut für Normung – DIN (Niemiecki Instytut Normalizacji), Berlin, 7-9.10.2014.
 • FUSION NIGHT – Europejska Noc naukowców – warsztaty: „“Mędrca szkiełko i oko” w poszukiwaniu i okrywaniu życia mikroskopijnych roślin, czyli fitoplankton w obiektywie”, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, PAN, oraz Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn, 26.09.2014 (prowadzący).
 • “CYANOCOST – 3rd WG-MC Meeting, Action ES1105: Cyanobacterial blooms and toxins in water resources: Occurrence, impacts and management”, Gdańsk, 24-26.04.2013.
 • Freshwater Rhodophyta, Workshop, Zakład Hydrobiologii, Instytut Biologii Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 13-16.06.2011.
 • „Technologia szybkiego dostępu do danych TSDD” poprzez oznaczanie cyjanobakterii przy użyciu elektronicznego klucza EKOSin w ramach V-tych Ogólnopolskich Warsztatów Sinicowych, Gdynia, 30.06.2011 (udział w trakcie prac wdrożeniowych wyników projektu badawczo-wdrożeniowego).
 • V Ogólnopolskie Warsztaty Sinicowe „Identyfikacja potencjalnie toksycznych sinic występujących w wodach słodkich i słonawych. Oznaczanie cyjanobakterii przy użyciu elektronicznego klucza EKOSin, Zakład Biologii i Ekologii Morza, Regionalne Centrum Sinicowe, Gdynia, 30.06.2011.
 • „deWELopment” workshop na temat testowania metriksów i oceny niepewności, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 25-26.10.2010.
 • „deWELopment” workshop: „Assessment tools for classification of WBs based on biological quality elements”, NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning – Norweski Instytut Badań Wody), Oslo, 21-22.06.2010.
 • IV Ogólnopolskie Warsztaty Sinicowe „Toksyczne zakwity sinic w wodach słodkich i słonawych”, Instytut Oceanografii UG, Regionalne Centrum Sinicowe, Zakład Biologii i Ekologii Morza (Laboratorium Sinic Toksycznych), Gdynia, część I „Różnorodność fitoplanktonu” – 24 czerwiec 2009 r., część II „Eksperyment” – 29-30 wrzesień 2009 r.
 • XVIII-ta Międzynarodowa Ekologiczna Szkoła Letnia, Warsztaty zielenicowe prof. Frantiska Hindáka, Zakład Hydrobiologii, Instytut Biologii Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 29.06-3.07.2009.
 • Szkolenie w zakresie oznaczania fitoplanktonu w jeziorach przeprowadzone na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Olsztyn, 15-16.09.2008 (prowadzący).