dr hab. inż. Piotr Dębowski, Profesor IRS

Kontakt
Telefon: 
+48 58 305 70 11, +48 504 241 173

Wykształcenie:

 • Magister i inżynier rybactwa śródlądowego, Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego Akademii Rolniczo Technicznej w Olsztynie – 1979;
 • Doktor nauk rolniczych ze specjalnością rybactwo, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie – 1993;
 • Doktor habilitowany nauk rolniczych ze specjalnością rybactwo, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie - 2002.

 

Zatrudnienie:

 • 1980-1982:  Polski Związek Wędkarski w Rzeszowie;
 • 1982-1985:  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Zakład Ichtiologii, asystent;
 • 1985–2003:  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Zakład Rybactwa Rzecznego, Terenowa Pracownia w Gdańsku, asystent, od 1993 adiunkt;
 • 2003-Obecnie: Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Zakład Ryb Wędrownych w Gdańsku, docent, od 2005 kierownik Zakładu.           

 

Zainteresowania naukowe:

 • wędrówki ryb w rzekach i metody ich badania – znakowanie, telemetria, liczniki ryb;
 • szacowanie naturalnej produkcji ryb łososiowatych oraz metody jej zwiększania – udrażnianie rzek, renaturyzacja itp.
 • smoltyfikacja wędrownych ryb łososiowatych;
 • badanie i monitoring ichtiofauny rzek Pomorza.

 

Ważniejsze publikacje:

 

Dębowski P.. 1991. Production of brown trout (Salmo trutta m .fario L.) in two tributaries of the Pasłęka River. Pol.Arch.Hydrobiol. 38, 2, 283-294.

Dębowski P., Bartel R.. 1995: Homing of tagged sea trout (Salmo trutta L.) smolts released into Polish rivers. Arch.Ryb.Pol. 3:107-122.

Dębowski P., Beall E.. 1995. Influence of dewatering on movements and distribution of salmon parr (Salmo salar L.) in relation to habitat characteristics in an experimental stream. Bull.Fr.Peche Piscic. 337/338/339: 267-275.

Dębowski P., Bartel R.. 1996. Stocking of sea trout (Salmo trutta m. trutta) smolts in Poland. Part II. Factors influencing recaptures and verification of estimates -Arch.Ryb.Pol. 4: 19-36.

Dębowski P.. 1997. Estimation of sea trout (Salmo trutta m. trutta) production in a small Pomeranian river - Arch.Ryb.Pol. 5: 209-215.

Dębowski P., Radtke G.. 1998. Density and growth of young brown trout (Salmo trutta L.) in streams of Northern Poland versus habitat attributes - Pol.Arch.Hydrobiol. 45: 77-89.

Dębowski P.. 1999. Fish assemblages in the Parsęta River drainage basin. Pol.Arch.Hydrobiol. 46: 161-172.

Dębowski P., Glogowski J., Dobosz S., Robak S.. 1999. Gill Na+, K+-ATPase activity and body silvering as indices of smoltification of hatchery-reared sea trout (Salmo trutta m. trutta L.). Arch.Ryb.Pol. 7: 245-256.

Dębowski P.. 2002. Smoltyfikacja i dojrzewanie troci, Salmo trutta m. trutta L., w warunkach stawowych [Smoltification and maturity of sea trout, Salmo trutta m. trutta L., in a hatchery]. Arch.Ryb.Pol. 10, Suppl.1: 5-72.

Dębowski P., Dobosz S., Grudniewska J., Kuźmiński H.. 2006. Impact of egg size and origin on the course and period of sea trout (Salmo trutta L.) hatching. Arch.Ryb.Pol. 14: 41-51.

 

Ważniejsze opracowania o charakterze aplikacyjnym:

 

Dębowski P., Radtke G., 1998 - Restytucja ryb wędrownych w Polsce. Cz.II Kontrola wyników restytucji wędrownych ryb łososiowatych, Salmonidae. Ekspertyza wykonana dla MOŚZNiL. Maszynopis. 17 s.

Dębowski P., Hliwa P., Gancarczyk J.. 2002. Ocena aktualnego występowania wędrownej certy (Vimba vimba) oraz wędrownych ryb łososiowatych (Salmo salar i Salmo trutta) w systemie rzeki Drawa. Ekspertyza dla MŚ. Maszynopis.

Dębowski P.. 2003. Ichtiofauna rezerwatu przyrody “Ostoja bobrów na rzece Pasłęce”. Opracowanie wykonane w ramach prac nad sporzadzeniem planu ochrony rezerwatu. 119 s.

Dębowski P.. 2006. Założenia projektu przejścia dla ryb przy jazie elektrowni w Ciecholubiu na rzece Studnicy. Dla Elektrowni Wodnych Słupsk.

Dębowski P.. 2006. Opinia w sprawie odziaływania elektrowni wodnych na wędrujące węgorze sporządzona dla Departamentu Rybołówstwa MRiRW. Maszynopis.

Dębowski P.. 2006. Opinia n.t. projektu przepławki dla ryb na spiętrzeniu rzeki Słupi w m. Krzynia. Dla Elektrowni Wodnych. Maszynopis. 

Wiśniewolski W., Augustyn L., Bartel R., Depowski R., Dębowski P., Klich M., Kolman R., Witkowski A.. 2006. Restoring migratory fish and connectivity of rivers in Poland. IRŚ, WWF, Olsztyn 2006, ss.82

Dębowski P.. 2008. Założenia projektu przejścia dla ryb przy jazie elektrowni w Żelkowie na rzece Łupawie. Dla Elektrowni Wodnych Słupsk.

Dębowski P.. 2008. Opinia IRŚ nt. potrzeby stosowania ekranów uniemożliwiających rybom przedostawanie się do turbin i kierujących je na przepławki. Dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Pelczarski W., Robak S., Nermer T., Wołos A., Psuty K., Dębowski P., Mickiewicz M., Bernaś R. 2009. Polski plan zarządzania zasobami węgorza. MIR i IRŚ. pp.88