dr hab. inż. Rafał Bernaś

Kontakt

Przebieg pracy naukowej, nazwa szkoły wyższej, data uzyskania stopnia naukowego:

 • magistra inżyniera - Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Specjalność Rybactwo Śródlądowe i Ochrona Środowiska Wodnego, 2001 r.
 • doktora – Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, Zakład Ryb Wędrownych w Gdańsku, 2014 r.

 

Zatrudnienie:

Od 2006 - Instytut Rybactwa Śródlądowego Olsztynie, Zakład Ryb Wędrownych w Gdańsku, Od 2007 roku asystent.

 

Zainteresowania naukowe:

 • biologia ryb łososiowatych
 • genetyka populacyjna i bioinformatyka
 • markery molekularne: mikrosatelitarne DNA, macierze SNP
 • telemetria, migracje ryb
 • małe elektrownie wodne, konsekwencje zabudowy
 • systemy GIS w naukach przyrodniczych
 • obliczenia klastrowe

 

Ważniejsze publikacje:

2015

 1. Wąs A., Bernaś R. 2015. Long-term and seasonal genetic differentiation in wild and enhanced stocks of sea trout (Salmo trutta m. trutta L.) from the Vistula River, in the southern Baltic - management implications. Fisheries Research. In press
 2. Poćwierz-Kotus A., Bernaś R., Kent M.P., Lien S., Leliűna E., Dębowski P., Wenne R. 2015. Restitution and genetic differentiation of salmon populations in the southern Baltic genotyped with the Atlantic salmon 7K SNP array. Genetic Selection Evolution. 47(1): 39.
 3. Poćwierz-Kotus A., Kijewska A., Petereit C., Bernaś R., Więcaszek B., Arnyasi M., Lien S., Kent M.P., Wenne R. 2015. Genetic differentiation of brackish water populations of cod (Gadus morhua) in the southern Baltic, inferred from genotyping using SNP-arrays. Marine Genomics. 19: 17–22.
 4. Radtke G., Bernaś R., Dębowski P., Morzuch J., Skóra M. 2015. Ichtiofauna systemu rzeki Brdy. Rocz. Nauk. PZW 28: 43-84.
 5. Radtke G., Bernaś R., Skóra M. 2015. Występowanie wędrownych i reofilnych gatunków ryb i minogów w rzekach północnej Polski w świetle historycznych materiałów do początku XX wieku. Rocz. Nauk. PZW 28: 123-149.

 

2014

 1. Bernaś R., Burzyński A., Dębowski P., Poćwierz‐Kotus A., Wenne R. 2014. Genetic diversity within sea trout population from an intensively stocked southern Baltic river, based on microsatellite DNA analysis. Fisheries Management and Ecology. 21: 398-409.
 2. Poćwierz-Kotus A., Bernaś R., Dębowski P., Kent M .P., Lien S., Kesler M., Titov S., Leliūna E., Jespersen H., Drywa A., Wenne R. 2014. Genetic differentiation of southeast Baltic populations of sea trout inferred from single nucleotide polymorphisms. Animal Genetics. 45: 96-104.
 3. Skóra M., Bernaś R., Radtke G., Morzuch J. 2014. Raport o obserwacji minoga morskiego Petromyzon marinus w rzece Redze. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 70: 174-178.
 4. Radtke G., Bernaś R., Dębowski P., Morzuch J., Skóra M., 2014, Ichtiofauna małych dopływów Dolnej Wisły.  Część II – między Świeciem a ujściem. Roczniki Naukowe PZW, 27: 5–22.

 

2013

 1. Drywa A., Poćwierz-Kotus A., Wąs A., Dobosz S., Kent M.P., Lien S., Bernaś R., Wenne R. 2013. Genotyping of two populations of Southern Baltic Sea trout (Salmo trutta m. trutta ) using an Atlantic salmon derived SNP-array. Marine Genomics. 9: 25-32.
 2. Dębowski P., Radtke G., Miller M., Bernaś R., Skóra M., 2013, Zmiany w ichtiofaunie dorzecza Słupi w okresie od 1998/99 do 2008/09 roku. Roczniki Naukowe PZW, 26: 65–97.
 3. Radtke G., Bernaś R., Dębowski P., Morzuch J., Skóra M., 2013, Ichtiofauna małych dopływów Dolnej Wisły.  Część I – między Włocławkiem a Świeciem. Roczniki Naukowe PZW, 26: 99–115.

 

2012

 1. Radtke G., Bernaś R., Skóra M. 2012. Małe elektrownie wodne–duże problemy ekologiczne: przykłady z rzek północnej Polski. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 68: 424-434.
 2. Radtke G., Bernaś R., Dębowski P., Skóra M. 2012. Ichtiofauna systemu rzeki Osy. Roczniki Naukowe PZW. 25: 31-47.

 

2011

 1. Dębowski P., Bernaś R., Skóra M. 2011. A radio telemetry study of sea trout Salmo trutta L. spawning migration in the Łeba River (northern Poland). Archives of Polish Fisheries. 19: 3-11.
 2. Radtke G., Bernaś R., Dębowski P., Skóra M. 2011. Ichtiofauna dorzecza Motławy. Roczniki Naukowe PZW. 24: 5-27.
 3. Radtke G., Bernaś R., Dębowski P., Skóra M. 2011. Ichtiofauna dorzecza rzeki Elbląg. Roczniki Naukowe PZW. 24: 97-114.
 4. Radtke G., Bernaś R., Dębowski P., Skóra M. 2011. Ichtiofauna dorzecza Baudy oraz mniejszych cieków uchodzących do Zalewu Wiślanego. Roczniki Naukowe PZW. 24: 115-132.
 5. Grudniewska J., Bartel R., Bernaś R., Ciżmowski L., Jesiołowski M., Kacperska B., Kazun B., Marczynski A., Sarabura T., Pender R., Połomski S., Skóra M., Sobocki M., Terech-Majewska E., Wołyński P, Siwicki A.K. 2011. Zmiany patologiczne w skórze u tarlaków łososia Salmo salar i troci Salmo trutta m. trutta z niektórych pomorskich rzek w 2009 roku. Komunikaty Rybackie. 2: 7-12.

 

2010

 1. Bartel R., Pachur M., Bernaś R. 2010. Distribution, migrations, and growth of tagged sea trout released into the Vistula River. Archives of Polish Fisheries. 18: 225-237.
 2. Bartel R., Bradauskas B., Ikonen E., Mitans A., Borowski W., Garbacik-Wesołowska A., Witkowski A., Błachuta J., Morzuch J., Bernaś R., Kapusta A. 2010. Patterns of river lamprey size and sex ratio in the Baltic Sea basin. Archives of Polish Fisheries. 18: 247-255.
 3. Radtke G., Bernaś R., Dębowski P., Skóra M. 2010. Ichtiofauna dorzecza Regi. Roczniki Naukowe PZW. 23: 51-58.
 4. Radtke G., Bernaś R., Dębowski P., Skóra M. 2010. Ichtiofauna małych cieków Polskiego wybrzeża Bałtyku. Roczniki Naukowe PZW. 23: 79-96.

 

2009

 1. Bernaś R., Dębowski P., Bartel R., Radtke G., Miller M., Skóra M. 2009. Occurrence of juvenile salmon, Salmo salar L., from natural spawning in the Słupia River (northern Poland). Archives of Polish Fisheries. 17: 317-321.
 2. Bartel R., Bernaś R., Grudniewska J., Jesiołowski M., Kacperska B., Marczyński A., Pazda R., Pender R., Połomski S., Skóra M., Sobocki M., Terech-Majewska E., Wołyński P. 2009. Wrzodzienica u łososi Salmo salar i troci Salmo trutta trutta w Polsce w latach 2007-2008. Komunikaty Rybackie. 3: 7-12

 

2008

 1. Dębowski P., Bernaś R., Radtke G., Skóra M. 2008. Stan populacji troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta L.) i łososia (Salmo salar L.) w dorzeczu Słupi i możliwości optymalizacji tarła tych gatunków - Wyd. IRS 2008.
 2. Dębowski P., Sikora B., Miller M., Wrzosek D., Bernaś R. 2008. Automatyczne liczniki ryb w rzece Słupi; jesienna migracja troci w 2006 roku - Ochrona ichtiofauny przed szkodliwym działaniem budowli hydrotechnicznych. 14-16 V 2008. Wrocław, Dychów.
 3. Dębowski P., Sikora B., Radtke G., Miller M., Bernaś R., Skóra M. 2008. Badania radiotelemetryczne migrujących troci w rzece Słupi jesienią 2006 roku - Ochrona ichtiofauny przed szkodliwym działaniem budowli hydrotechnicznych. 14-16 V 2008. Wrocław, Dychów.

 

2007

 1. Bartel R., Skóra M., Bernaś R. 2007. Further effects of salmon restoration (Salmo salar L.) in the Drwęca River / Dalsze efekty restytucji łososia (Salmo salar L.) w Drwęcy. W Ochrona i zagospodarowanie dorzecza Drwęcy. ( Protection and management of the Drwęca river basin ) . Toruń .Tom 1, Vol. 1: 7 – 18.

 

Ważniejsze opracowania o charakterze aplikacyjnym:

 1. Wąs A., Pelczarski W., Bernaś R., Szymanek L. Margoński P., Całkiewicz J., Budny T. 2015. Stan krajowej różnorodności biologicznej w zakresie zasobów genetycznych gatunków organizmów wodnych w morskich wodach wewnętrznych i wodach Morza Bałtyckiego podlegających jurysdykcji Polski.
 2. Dębowski P., Bernaś R. 2014. Plan ochrony ichtiofauny rzek Drawieńskiego Parku Narodowego.
 3. Plan gospodarowania zasobami węgorza w Polsce. 2008. (Praca zbiorowa). Warszawa.