dr inż. Andrzej Lirski

Kontakt
Telefon: 
+48 22 756 20 44/88

Wykształcenie:

  • 1967-1972: Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego, magister inżynier rybactwa śródlądowego

 

Stopnie naukowe:

  • 1987: Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, doktor nauk przyrodniczych, rozprawa doktorska „Reakcja karpia, amura białego, tołpygi białej, tołpygi pstrej na temperaturę w pierwszych tygodniach życia”.

 

Zainteresowania badawcze:

  • zagadnienia związane z produkcją stawową w Polsce, ekonomiczne aspekty chowu karpia, dobrostan ryb karpiowatych.

 

Wykaz wybranych publikacji:

  1. Cieśla M., Błaszczak B., Lirski A. 2009 – Traditional carp farming in Poland as an example of sustainable animal production – Ann. Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, Anim. Sci. 63: 329-338.
  2. Lirski A., Myszkowski L. 2009 – Prognoza jesiennej produkcji stawowej w 2009 roku na podstawie badań ankietowych – Komunikaty Rybackie 6: 11-15.
  3. Turkowski K, Lirski A, Wołos A, Daczka A 2008 – An average gross margin as the equivalent of losses caused by limitation of aquaculture activity in carp fish ponds – Cracow.
  4. Wołos A, Lirski A, Czerwiński T, Turkowski K 2008 – Sytuacja ekonomiczno-finansowa rybactwa śródlądowego w 2007 roku: 39‑46 [W: M. Mickiewicz (red.) Stan i uwarunkowania gospodarki rybackiej prowadzonej w wodach śródlądowych – Wyd. IRS, Olsztyn.
  5. Turkowski K, Lirski A, Wołos A, Daczka A (2007) Water-environmental measures as an instrument of implementation of sustainable development of pond fish farms. In: Michałowski, K., (Ed.) Ecological aspects of region and local development. WSE, Białymstok, 183-195.

 

Czym się zajmuję?

Wykonywaniem ekspertyz z zakresu rybactwa stawowego, opinii sądowych, założeń projektowych przy budowie stawów karpiowych,  kierowaniem projektami unijnymi z zakresu promocji, spożycia karpia oraz dobrostanu ryb, szkoleniem hodowców ryb, handlowców, lekarzy weterynarii w zakresie chowu i hodowli karpia, pozaprodukcyjnej roli stawów, dobrostanu ryb.