dr inż. Bożena Szczepkowska

Kontakt
Telefon: 
+48 87 427 91 04

Kariera naukowa:

Praca magisterska „Porównanie liczebności i biomasy biologicznie ważnych taksonów Crustacea (Copepoda i Cladocera) Zalewu Wiślanego w latach 1975-1978 i 1988, 1989” ART Olsztyn, Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego, 1993.

Praca doktorska „Wskaźniki biotechnologiczne w chowie wylęgu i narybku jesiotra syberyjskiego (Acipenser baeri Brandt) - IRS Olsztyn, 2007.

 

Zainteresowania badawcze:

ryby jesiotrowate, ryby drapieżne, chemia obiegów zamkniętych

 

Wykaz wybranych publikacji:

 • Szczepkowski M., Kolman R., Szczepkowska B. 2000: Changes in oxygen consumption and ammonia output in young Siberian sturgeon (Acipenser baeri Brandt). Czech Journal of Animal Science, vol. 45, 389-396.
 • Kolman H., Kolman R., Siwicki A.K., Szczepkowska B. 2000: The effect of lysozyme dimer on humoral immune responses in Siberian sturgeon (Acipenser baeri Brandt). Arch. Ryb. Pol. vol. 8.,2, 171-180.
 • Szczepkowski M., Kolman R., Szczepkowska B. 2000: Postembryonic development, survival and growth rate of Siberian sturgeon (Acipenser baeri Brandt) larvae. Arch. Ryb. Pol. vol. 8, 2, 193-204.
 • Szczepkowski M., Szczepkowska B., Kolman R. 2000: Comparison of oxygen consumption and ammonia excretion by siberian sturgeon (Acipenser baeri Brandt) and its hybrid with green sturgeon (Acipenser medirostris Ayres). Arch. Ryb. Pol. vol. 8, 2, 205-212.
 • Jankowska B., Kwiatkowska A., Kolman R., Szczepkowska B. 2002: A Comparison of certain characteristic of meat of the Siberian sturgeon (Acipensen baeri Brandt) and that of its hybrid with the Green sturgeon (A. medirostris Ayres). Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Fisheries, Vol. 5, Issue 1. Wyd. Akademii Rolniczej we Wroclawiu.
 • Szczepkowski M., Kolman R., Szczepkowska B. 2002 – A comparison of selected morphometric characteristics of the juveniles of Siberian sturgeon (Acipenser baeri Brandt) and its hybrid with Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedti Brandt) – Arch. Pol. Fish. 10 (1): 63 – 72.
 • Ulikowski D., Szczepkowski M., Szczepkowska B. 2003 – Preliminary studies of intensive Wels Catfish (Silurus glanis L.) and Sturgeon (Acipenser sp.) pond cultivation - Arch. Pol. Fish. 11 (2): 295-300
 • Jankowska B., Kolman R., Kwiatkowska A., Szczepkowska B., 2006 - Proximate composition and fatty acid profile of muscles from the siberian sturgeon (Acipenser Baeri Brandt) x green sturgeon (Acipenser medirostris Ayres) hybrid - Polish Journal of Natural Sciences 21: 1005-1016.
 • Szczepkowski M., Szczepkowska B. 2006 – Effects of the polyculture of juvenile stages of northern pike (Esox lucius L.) and sturgeon in recirculating systems - Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Fisheries, vol. 9, Iss. 1.
 • Szczepkowski M., Szczepkowska B., Krzywosz T. 2006 – The impact of water temperature on selected rearing indices of juvenile whitefish (Coregonus lavaretus (L.)) in a recirculating system - Arch. Pol. Fish. 14 (1): 95-104.
 • Ulikowski D., Szczepkowski M., Szczepkowska B., Poczyczyński P., Kozłowski M. 2006 – A comparative study on effects of culturing larvae of whitefish, Coregonus lavaretus (L.) on an artificial feed, frozen zooplankton and a mixed diet – Acta Sci. Pol., Piscaria 5(1): 107-114.
 • Jankowska B., Kolman R., Kwiatkowska A., Szczepkowska B., 2006 - Proximate composition and fatty acid profile of muscles from the Siberian sturgeon (Acipenser baeri Brandt) x green sturgeon (Acipenser medirostris Ayres) hybrid. Polish Journal of Natural Sciences 21, 1037-1048.
 • Szczepkowska B., Siwicki A.K, Szczepkowski M., Głąbski E., Kazuń B., Kazuń K, Terech-Majewska E., Majewicz-Zbikowska E. 2009 - Wpływ glukanu 1,3-1,6-b-D (Leiber-Beta S, Niemcy) na nieswoiste mechanizmy obronne u siei (Coregonus lavaretus L.) w intensywnych systemach chowu - Komunikaty Rybackie 6: 1-5.