dr inż. Stanisław Robak

Kontakt
Telefon: 
+48 89 524 10 72

Wykształcenie/Kariera naukowa

Magisterium – Akademia Rolniczo-Techniczna, Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródladowego, Olsztyn (1986)

Doktorat – Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn (2003)

Od 1995 roku Członek Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza  w Olsztynie. 

 

Zatrudnienie

1986-1993 – Zakład Ichtiologii, Instytut Rybactwa Śródlądowego, specjalista,

1993-2002 – Zakład Ichtiologii, Instytut Rybactwa Śródlądowego, asystent,

2003 - Zakład Ichtiologii, Instytut Rybactwa Śródlądowego, adiunkt,

 

Zainteresowania badawcze:

  • podchów narybku węgorza w warunkach kontrolowanych,
  • efektywność zarybień wód otwartych narybkiem węgorza,
  • kształtowanie się cech i struktur populacji węgorza żyjących w warunkach naturalnych,

Granty:

- Analiza wybranych cech i struktur populacji węgorza w Kompleksie Wielkich Jezior

   Mazurskich, KBN nr 5 S311 014 04, kierownik projektu, zakończony 1995.

 

- Ocena zróżnicowania populacji sielawy oraz czynniki wpływające na efektywność jej

  rozrodu, KBN nr 5 S311 012 04, wykonawca, zakończony 1995.

 

- Przebieg smoltyfikacji i kryteria jej oceny u troci (Salmo trutta m. trutta L.) w zależności od

   pochodzenia i warunków wychowu. KBN nr 5 PO6D 00512, główny wykonawca,

   zakończony 1999.

 

- Projekt „ Promowanie wykorzystania zasobów połowowych w Regionie Sąsiedztwa”      

  dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  

  Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.   

  INTERREG - Kierownik i koordynator polskiej części projektu.

 

Opracowania o charakterze aplikacyjnym:

Robak S. 2006 - Propozycja zmiany wymiaru ochronnego węgorza. Kom. Ryb. 2/ 2006.

 

Robak S. 2006 - Próba zdefiniowania pojęcia materiału zarybieniowego węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) oraz propozycja ustalenia zasad alternatywnego wykorzystania różnych jego form. Kom. Ryb. 3/2006.

 

Współautor „Planu gospodarowania zasobami węgorza w Polsce” MR i RW, Warszawa 2008.

 

Specjalistyczna aparatura badawcza

Fotografia mikroskopowa

Urządzenie do szlifowania otolitów

Mikroton

 

Wybrane publikacje:

Robak S. 2009. Ochrona węgorza europejskiego. „Diagnoza aktualnego stanu oraz perspektyw rozwoju rybactwa śródlądowego i nadbrzeżnych obszarów rybackich w województwie warmińsko-mazurskim”; IRS Olsztyn.

Robak S., Przystawik P. 2009. Eel rearing in controlled conditions.; Vilnius, Žuvininkystė Lietuvoje IX:289-292.

Siwicki A. K., Robak S., Kazuń K., Głąbski E., Kazuń B., Terach-Majewska E. 2008. Effects of methisoprinol on the nonspecific cellular and humoral immune system In intensive reading of European eel (Anguilla anguilla). Resource Management natural, human and material resources for the sustainable development of aquaculture. European Aquaculture Society. Special publication No. 37: 604-605.

Pelczarski W., Robak S., Nermer T. 2006. Report on the eel stock and fishery in Poland 2005. Report of the 2006 Session of the Joint EIFAC/ICES Working Group on Eels.: 159-178. Rzym 23-27.01.

Robak S. 2005. Sex structure, recruitment rate, and size of maturing specimens of eel, Anguilla anguilla (L.), in a population from lakes in northeastern Poland – Arch. Pol. Fish., Vol. 13 (2) : 181-192.

Pelczarski W., Robak S. 2005. Data collection for the European Eel in Poland – Report of the Workshop National Data Collection European eel. Sånga Säby (Stockholm, Sweden) 6-8 September : 94-109.

Robak S., Białokoz W., Chybowski Ł. 2004. Ichtiofauna. Ekosystemy wodne Parku Narodowego Bory Tucholskie. Praca pod redakcją B. Zdanowski, A. Hutorowicz, W. Białokoz . IRS Olsztyn :233-241.

Dębowski P., Głogowski J., Robak S., Dobosz S. 1999. Smoltification of hatchery-reared atlantic salmon (Salmo salar L.) – indices and methods of estimation of. Arch. Pol. Fish., Vol.7 (2): 267-279.

Dębowski P., Głogowski J., Dobosz S., Robak S. 1999. Gill Na+ -K+ atpase activity and body silvering as indices of smoltification of hatchery-reared sea trout (Salmo trutta morpha trutta L.). Arch. Pol. Fish., Vol.7 (2): 245-256.

Dębowski P., Robak S., Dobosz S. 1999. Estimation of smoltification of hatchery-reared sea trout (Salmo trutta morpha trutta L.) based on body morphology. Arch. Pol. Fish., Vol.7 (2) : 257-266.

Mazanowski A., Robak S., Nagięć M. 1998. Age and growth of eel Anguilla anguilla (L.) in Lake Tyrkło, Mazurian Lake District. Bulletin of the Sea Fisheries Institute, 2(144):3-16.

Robak S. 1994. Stocking of young eels and spring downstream migration of small ell Anguilla anguilla (W<300 g) in the River Sapina basin ( Great Mazurian Lake District - Poland). Bulletin of the Sea Fisheries Institute. 2(132): 3-11.