dr Leszek Myszkowski

Kontakt
Telefon: 
+48 22 756 20 44

Wykształcenie

 • 1983, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, magister biologii
 • 1994, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, doktor nauk rolniczych

 

Przebieg zatrudnienia

 • 1982-obecnie: Zakład Rybactwa Stawowego

 

Główne zainteresowania badawcze

 • Obecnie moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych ze wzrostem stadiów larwalnych i młodocianych ryb karpiowatych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w proporcjach budowy ciała, zmian składu chemicznego ciała oraz wzrostu kompensacyjnego. Przedmiotem moich badań są także różne wskaźniki kondycji ryb oraz ocena ich przydatności dla akwakultury. Badaniami obejmuję gatunki ważne gospodarczo (karp, lin), jak również istotne ekologicznie (brzana, certa, świnka i karaś pospolity). Biorę również udział w badaniach nad doskonaleniem metod podchowu najmłodszych stadiów ryb karpiowatych.
 • Dodatkowo zajmuję się ekonomicznymi i społecznymi aspektami stawowej produkcji ryb w Polsce. Analizy prowadzone na podstawie badań ankietowych producentów ryb pozwalają na określenie trendów w produkcji i zbycie karpia oraz na coroczne prognozowanie jego produkcji.

 

Granty

 • 1994-1996: projekt badawczy KBN nr PB0787/S3/93/04 pt. „Wpływ warunków intensywnego podchowu na stan zdrowotny i układ obronny wylęgu ryb oraz opracowanie metod immunoprofilaktyki ” (kierownik).
 • 1997-1999: projekt badawczy KBN nr 5 P06E 009 10 pt. „Testy stresu jako pośrednia metoda oceny materiału zarybieniowego” (wykonawca).
 • 1999-2001: projekt badawczy KBN nr 5 P06E 049 14 pt. „Przyspieszony wychów tarlaków cennych gatunków ryb karpiowatych od stadiów larwalnych w warunkach kontrolowanych” (kierownik).
 • 2001-2004: projekt badawczy KBN nr 6 P04G 055 21 pt. „Biotechniki kontrolowanego rozrodu i wychowu materiału zarybieniowego strzebli błotnej Eupallasella percnurus (Dybowski, 1916) oraz genetyczne podstawy jego wykorzystania do czynnej ochrony gatunku” (wykonawca).
 • 2006-2008: projekt badawczy MEiN nr 2 P06Z 023 30 pt. „Poszukiwanie nowej metody zapobiegania deformacjom ciała w podchowie młodocianych ryb karpiowatych” (kierownik).

 

Nagrody i wyróżnienia

 • 1993: Wyróżnienie w konkursie im. Prof. Mariana Gieysztora na najlepsze prace magisterskie z  dziedziny hydrobiologii.
 • 2006: nagroda Dyrektora IRS za osiągnięcia naukowe w 2005 r.
 • 2011: nagroda Dyrektora IRS za upowszechnianie osiągnięć naukowych w liczących się czasopismach w 2010 r.
 • 2013: nagroda Dyrektora IRS za dorobek naukowy

 

Dorobek naukowy

Łącznie 127 publikacji (34 oryginalne prace twórcze, 32 rozdziały w wydawnictwach książkowych i 63 artykuły popularnonaukowe), 74 doniesienia konferencyjne (41 referatów i 33 postery), 1 opinia, tłumaczenie 5 książek o tematyce wędkarskiej lub przyrodniczej.

 

Wybrane publikacje naukowe

 1. Myszkowski L. 2013 – Compensatory growth, condition and food utilisation in Barbus barbus juveniles reared at different feeding periodicities with a dry diet – Journal of Fish Biology, 82: 347 – 353
 2. Myszkowski L., Kamler E., Kwiatkowski S. 2010 – Weak compensatory growth makes short-term starvation an unsuitable technique to mitigate body deformities of Tinca tinca juveniles in intensive culture – Reviews in Fish Biology and Fisheries, 20, 3: 381-388
 3. Lirski A., Myszkowski L. 2008 – Common carp Cyprinus carpio L. Production in poland at the begining of the XXIst century – [W: Kamler E., Dąbrowski K. (Eds) – Resource Management. European Aquaculture Society, Special Publication No 37, Kraków, Poland, 381-382].
 4. Kamiński R., Kamler E., Korwin-Kossakowski M., Myszkowski L., Wolnicki J. 2006 – Effect of different incubation temperatures on the yolk-feeding stages of Eupallasella percnurus (Pallas) – Journal of Fish Biology 68: 1077-1090.
 5. Kamler E., Myszkowski L., Kamiński R., Korwin-Kossakowski M., Wolnicki J. 2006 – Does overfeeding affect tench Tinca tinca (L.) juveniles? – Aquaculture International 14: 99-111.
 6. Myszkowski L., Kamiński R., Kamler E. 2006 – Compensatory growth and matter or energy deposition in Vimba vimba juveniles fed natural food or formulated diet – Folia Zoologica 55: 211-222.
 7. Wolnicki J., Myszkowski L., Korwin-Kossakowski M., Kamiński R., Stanny L.A. 2006 – Effects of different diets on juvenile tench, Tinca tinca (L.), reared under controlled conditions – Aquaculture International 14: 89-98.
 8. Kamiński R., Kusznierz J., Myszkowski L., Wolnicki J. 2004 – The first attempt to artificially reproduce the endangered cyprinid lake minnow Eupallasella perenurus (Pallas) – Aquaculture International 12: 3-10.
 9. Myszkowski L., Kamiński R., Wolnicki J. 2003 – Response of juvenile tench, Tinca tinca (L.), to the anaesthetic 2-phenoxyethanol – Journal of Applied Ichthyology 19, 3: 142-145.
 10. Wolnicki J., Kamiński R., Myszkowski L. 2003 – Effect of supplementation of a dry feed with natural food on growth, condition and size distribution of juvenile tench Tinca tinca (L.) – Journal of Applied Ichthyology 19, 3: 157-160
 11. Wolnicki J., Kamiński R., Myszkowski L. 2003 – Survival, growth and condition of tench Tinca tinca (L.) larvae fed live food for 12, 18 or 24 hours a day under controlled conditions – Journal of Applied Ichthyology 19, 3: 146-148.