mgr inż. Arkadiusz Duda

Kontakt
Telefon: 
+48 89 524 10 17

Wykształcenie:

2005, dyplom magistra inżyniera rybactwa śródlądowego na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa w Olsztynie

 

Problematyka badawcza:

 1. Restytucja jesiotrów w Polsce
 2. Badania telemetryczne ryb
 3. Badania pokarmowe jesiotrów w warunkach naturalnych i półnaturalnych
 4. Inkubacja ikry jesiotrów w warunkach półnaturalnych i naturalnych
 5. Badania behawioralne juvenilnych form jesiotrów
 6. Zastosowanie immunomodulatorów w podchowie jesiotrów

 

Ważniejsze publikacje:

 

 1. Kolman, R. ; Kolman, G. ; Szczepkowski, M. ; Duda, A.2006. Vlijanie biologicheski aktivnykh preparatov na vyzhivaemost’ i rost lichinok i mal’kov Sibirskogo osetra (Acipenser baerii Br. ) W: Innovacii v naukie i obrazovanii. Trudy Nauch. Konf. Chast 1. Kaliningrad (Rosja): Izd. KGTU 2006  s. 85-87, il. +bibliogr. 8 poz.
 2. Duda A. 2007. Metoda płukania żołądków jesiotrów Acipenser sp. Przyżyciowe pobieranie treści z przewodu pokarmowego narybku jesiotrów Acipenser sp. - Komun. Ryb. nr 2 (97) s. 25-27, il.   bibliogr.
 3. Kolman, Ryszard; Duda, Arkadiusz;  Fopp, Dorota. 2007. Wpływ manipulacji genomowych na wzrost i eksterier jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii). W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb jeziorowych i innych gatunków. Pod red. Jacka Wolnickiego, Zdzisława Zakęsia,  Rafała Kamińskiego. Olsztyn: Wydaw. IRS 2 s. 223-226, il. +bibliogr. 11 poz.
 4. Kapusta, Andrzej; Duda, Arkadiusz; Kolman, Ryszard. 2007. Metody badania wędrówek juwenilnych osobników jesiotra bałtyckiego, Acipenser oxyrhynchus Mitchill w rzekach Drwęca i Drawa.  W: Restytucja jesiotra bałtyckiego. Pod red. Ryszarda Kolmana. Olsztyn: Wydaw. IRS s. 37-53, il. +bibliogr. 13 poz.
 5. Bogacka-Kapusta, Elżbieta;  Kapusta, Andrzej; Duda, Arkadiusz; Szczepkowski, Mirosław; Kolman,  Ryszard. 2007. Evaluation of the suitability of samples collected in vivo for investigations of juvenile sturgeon stomach contents. Ocena przydatności prób pobieranych metodą przyżyciową w badaniach składu pokarmu młodocianych jesiotrów. - Arch. Pol. Fish. vol. 15 fasc. 2 s. 165-170, il. bibliogr.  Streszcz.
 6. Kapusta, Andrzej; Duda, Arkadiusz; Fredrich, Frank;  Gancarczyk, Jarosław; Raczkowski, Marek; Kolman, Ryszard. 2008. Zastosowanie biotelemetrii w badaniach migracji juwenilnych osobników jesiotra ostronosego, Acipenser oxyrhynchus Mitchill. w Drwęcy i Drawie.  -  Komun. Ryb. nr 1 (102) s. 11-14, il. Bibliogr.
 7. Fredrich, Frank; Kapusta, Andrzej; Ebert, Markus; Duda, Arkadiusz;  Gessner, Joern. 2008. Migratory behavior of young sturgeon, Acipenser oxyrinchus Mitchill, in the Oder River drainage. Preliminary results of a radio telemetric study in the Drawa River, Poland. - Arch.Pol.Fish. vol.16 fasc.2 s.105-117, il. bibliogr. streszcz.
 8.  2009. Wstępne wyniki inkubacji ikry jesiotra ostronosego Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill na substracie mineralnym.  - Komun. Ryb. nr 1 (108) s. 10-14, il. bibliogr. Summ.
 9. Kolman, Ryszard; Kapusta, Andrzej; Duda, Arkadiusz; Wiszniewski, Grzegorz. 2009. Restitution of the Baltic Sturgeon, Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill, in Poland. 6th International Symposium on Sturgeon October 25-31,2009 Wuhan, Hubei Province, China. Harmonizing the relationships between Human Activities and Nature: the Case of Sturgeons. Book of Abstracts Oral Presentations. p161-163
 10. Kapusta, Andrzej; Duda, Arkadiusz; Morzuch, Jacek. 2009. Movement and Habitat Use By Juvenile Sturgeon Acipenser oxyrinchus in the Drweca River (Poland).  6th International Symposium on Sturgeon October 25-31,2009 Wuhan, Hubei Province, China. Harmonizing the relationships between Human Activities and Nature: the Case of Sturgeons. Book of Abstracts Posters. p141-143.