mgr inż. Grzegorz Wiszniewski

Kontakt
Telefon: 
+48 89 524 10 77

Wykształcenie

2009-rozpoczęte studia II stopnia magisterskie na kierunku rybactwo, specjalność akwakultura i akwarystyka

2007-studia wyższe ukończone stopniem inż. rybactwa, specjalność rybactwo śródlądowe

1999-matura- IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie

 

Problematyka badawcza:

- restytucja jesiotra w Polsce

- zastosowanie preparatów immunostymulujących dla poprawy podchowu ryb jesiotrowatych

- nieinwazyjne określanie płci u ryb z wykorzystaniem metod ultrasonograficznych 

- wpływ substratu naturalnego na wyniki inkubacji i kondycję wylęgu ryb jesiotrowatych

 

Wykaz publikacji:


2009

Bogacka-Kapusta E., Kapusta A., Wiszniewski G. 2009. Feeding of newly-stocked juveniles of Acipenser oxyrinchus in the Drwęca River (Poland). In: 6th International Symposium on Sturgeon, Harmonizing the relationships between Human Activities and Nature: the Case of Sturgeons, Book of Abstracts, Posters, October 25-31, 2009, Wuhan, China, p. 91.

Duda A., Wiszniewski G., Kolman R., Dryl B. 2009. Wstępne wyniki inkubacji ikry jesiotra ostronosego Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill na substracie mineralnym. Komun. Ryb. 1: 10-14.

Kapusta A., Morzuch J., Duda A., Wiszniewski G., Kolman R. 2009. Implantacja nadajników telemetrycznych u ryb. Jak to robimy u juwenalnych jesiotrów. Komun. Ryb. 2: 6-9.

Koman R., Kapusta A., Duda A., Wiszniewski G. 2009. Restitution of the Baltic sturgeon, Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill, in Poland. In: 6th International Symposium on Sturgeon, Harmonizing the relationships between Human Activities and Nature: the Case of Sturgeons, Book of Abstracts, Oral presentation, October 25-31, 2009, Wuhan, China: 161-163.

Wiszniewski G., Kolman R. 2009. Wpływ immunomodulatorów na wzrost i przeżywalność narybku jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrhynchus oxyrynchus). W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb łososiowatych i innych gatunków (Red.) Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalska, D. Ulikowski, Wyd. IRS, Olsztyn: 313-306.

 

2008

Kolman R., Wiszniewski G. 2008. Sztuczny rozród, transport i inkubacja ikry oraz podchów wylęgu jesiotra ostronosego Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill. Komun. Ryb.5: 15-17.

Wiszniewski G., Kolman R. 2008. Zastosowanie ultrasonografu do określania płci i stopnia dojrzałości gonad u ryb jesiotrowatych. Komun. Ryb.4: 11-13.

Kolman R.W., Kapusta A., Duda A., Bogacka-Kapusta E., Wiszniewski G. 2008. Restitucija baltijjskogo osetra Acipenser oxyrhynchus oxyrynchus Mitchill - obosnovanie i pervye rezul’taty. W: VI Jubilejnaja Mezhdunarodnaja Nauchnaja Konferencija. 21-23 Okt. 2008. Kaliningrad: Izd. KGTU 2008  s. 96