Przetargi naukowe

Informacja o wyniku sondażu na zadanie pn.: "Dostawa aparatury laboratoryjnej do Instytutu Rybactwa Śródlądowego Olsztynie"

w ramach projektu pt.: „Wzmacnianie naturalnych populacji najcenniejszych ichtiotaksonów (w tym wędrownych ryb łososiowatych) w oparciu o przyjazne środowisku innowacyjne przedsięwzięcia w postaci nowatorskich technik wylęgarniczych, w tym urządzanie tarlisk, opracowanie pasz dla ryb przeznaczonych do zarybień wraz z oceną ich wpływu na zdrowotność i potencjał rozrodczy ryb oraz środowiskowy monitoring pod kątem rozwoju infrastruktury społeczno-gospodarczej regionu”

 W przeprowadzonych czynności dotyczących sondażu jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę Firmy:

Pliki do pobrania: 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-.S3/15. Sukcesywna dostawa pasz dla narybku, selektów i tarlaków jesiotrów dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie