Dostawa i adaptacja kontenerów.

Dostawa i adaptacja kontenerów na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.).

 

 

Dokumenty dla przedmiotowego postępowania znajdują się pod adresem:

https://infish.ezamawiajacy.pl/pn/infish/demand/notice/public/27058/details