OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGA

DYR.Zam.Publ.-22/14 Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej oraz organizacja wycieczki tematycznej w celu przeprowadzenia konferencji „Wylęgarnia 2015” w powiecie Puławy (woj. lubelskie) w ramach projektu, pn. „Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych”, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00002-61720-OR1400001/10. UWAGA !!! Zmieniono treść Załącznika Nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i przedłużono termin składania ofert do 08.08.2014 r.