OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ. - 34/14 Dostawa przepływomierza ultradźwiękowego z wyposażeniem i oprogramowaniem do analizy danych

w ramach operacji PT. "Zarybienie w sezonie 2014/2015 wód dorzecza Odry, Wisły, Pregoły i Zalewu Wiślanego narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji", w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" , środka 3.2 "Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej" objętego osią priorytetową 3 "Środki służące wspólnemu interesowi",z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa nr 00004-61721-OR1400001/14.