OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

DYR.Zam. Publ.-36/14 Usługa druku i dostawa książek i broszur w ramach projektu „Upowszechnianie najnowszej  wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizamów wodnych". Realizowany w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Realizowany z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu (Nr umowy 00001-61720-OR1400003/09/10)