OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

DYR.Zam.Publ.- 1/15- świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej podczas konferencji  pt.: „Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób  wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich” w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania
z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego
”. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.
(Nr umowy 00001-61720-OR1400003/09/10), UWAGA!!! Przedłużono termin składania ofert do 20-01-2015 r (wtorek) do godz. 10:00.