OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

DYR.Zam.Publ.-2/15

Dostawa czytników oraz kodowanych znaczków drutowych do znakowania ryb w ramach Projektu PN.: Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych - ,realizowanego w ramach Programu Operacyjnego: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.