OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-2/16. „Dostawa pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskie) - Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie" z podziałem na dwie części zamówienia:

Część 1 - Dostawa paszy narybkowej

Część 2 - Dostawa paszy tuczowej.