Zaproszenie do składania ofert w przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej