Dostawa materiału zarybieniowego (certa) do miejsca wpuszczania w ramach realizacji zadania „Zarybianie polskich obszarów morskich w 2017 r.

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-6/2017. Dostawa materiału zarybieniowego  (certa) do miejsca wpuszczania w ramach realizacji zadania „Zarybianie polskich obszarów morskich w 2017 r. 

Liczba części 3. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na pierwszą część zamówienia lub na pozostałe części według własnej woli (drugą i / lub trzecią).